Herhalingen
Value Management

Cyber Security Management in SAP

Identity and Access Management (IAM) omvat de processen, technologieën en beleidslijnen die organisaties gebruiken om systeemgebruikers te beheren en hun toegang tot systemen, applicaties en data te managen.
< Bekijk alle webinars
1 juni 2023
51min
Expert Talk

IAM is een fundamenteel onderdeel geworden van het moderne “cybersecurity” en omvat verschillende aspecten zoals authenticatie, autorisatie en toegangsbeheer.

Het implementeren van een effectief IAM-systeem is van cruciaal belang voor organisaties om de veiligheid van gegevens en systemen te waarborgen. Het zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige gegevens en vermindert het risico op datalekken en bedreigingen van binnenuit.

Ready4 Valuemanagement(R4VM) ondersteunt organisaties bij het effectief toepassen van Identity and Access Management (IAM). Door middel van data- en proces-mining biedt R4VM inzicht in welke gebruikers toegang hebben tot welke bedrijfsprocessen en IT-systemen en welke rechten zij hebben op deze systemen. Hierdoor worden kwetsbaarheden en risico's op het gebied van toegangsbeheer geïdentificeerd en passende maatregelen effectief worden doorgevoerd.

R4VM maakt het mogelijk om processen en individuele transacties te analyseren waardoor patronen zichtbaar worden die op mogelijke inbreuken of ongeautoriseerde toegang kunnen wijzen. Dit stelt bedrijven in staat om proactief maatregelen te nemen om de veiligheid en integriteit van uw bedrijfsgegevens te waarborgen.

Daarnaast biedt R4VM de mogelijkheid om interne benchmarks uit te voeren, waarbij uw IAM-beleid en –processen vergeleken wordt met best practices en benchmarks van vergelijkbare organisaties. Dit stelt u in staat om zwakke punten en verbeteringen te identificeren. Je wordt in staat gesteld om de IAM-processen verder te optimaliseren.

Kortom, Ready4 Valuemanagement optimaliseert de mogelijkheden en vergroot de mogelijkheden om je organisatie te wapenen tegen potentiële beveiligingsrisico's.

Ontdek tijdens deze Expert Talk:

  • Hoe kan R4VM helpen met IAM
  • Waar ontstaan risico’s in de SAP ERP omgeving
  • Data en Process mining inzetten bij het IAM process
  • Hoe kan je inzicht krijgen de potentiele risico’s per afdeling/user/company
Bekijk de replay

Sprekers

Bart Andriessen

SOA People

Specialized in Value Management solutions

Roger Maas

SOA People

Finance Business consultant

Meld je aan voor de nieuwsbrief