Het Credit Management platform voor uw SAP-systeem

Ontdek onze complete en wereldwijd gebruikte credit management suite Ready4 Credit Management voor efficiënt credit management. Optimaliseer en automatiseer uw krediet- en cashflow-beheer om risico's te minimaliseren, blootstelling aan oninbare schulden te verminderen en bedrijfsresultaten te verbeteren.
Bekijk de demo
Online meeting aanvragen

Oplossing

Ons geïntegreerde Credit Management Platform werkt naadloos samen met SAP en beschikt bovendien over SAP-gecertificeerde credit management software. Het biedt een krachtige oplossing voor het implementeren van best practices in uw financiële supply chain en het realiseren van geavanceerde kredietcontroles binnen het SAP-ecosysteem.

Lrg_R4CMLogoART

 • Credit Report: Financiële rapportages uploaden in uw SAP-systeem
 • Risk Management: Verlaag risico's met real-time analyse en alert-based kredietbeslissingen
 • Credit Insurance: Verzekeringscontracten beheren, kredietlimieten bewaken, activiteit van verzekeraars benchmarken
 • Dispute Management: Manage geschillen, automatiseren van massa-aanmaningsprocedures
 • Debt Collection: Identificeren van achterstallige betalingen, verbeteren, monitoren en uitbesteden van aanmaningsprocedures
 • Receivables Sales: risico's identificeren, gerelateerde facturen uploaden, factoring bedrijven inschakelen en betalingen monitoren
Altijd objectieve beslissingen

Dagelijks neemt u als bedrijf cruciale kredietbeslissingen die rechtstreeks van invloed zijn op uw winstgevendheid. Door uw processen en goedkeuringsprocedures binnen SAP te automatiseren, beschikt u over de juiste tools om beslissingen te nemen op basis van feiten. De vooraf geconfigureerde functionaliteit van Ready4 Credit Management optimaliseert uw 'order to cash' processen met een end-to-end kredietbeleid, waardoor u volledige controle heeft en uw kredietrisico volledig transparant wordt.

De juiste balans

Sterke klantrelaties zijn van onschatbare waarde. Het beheer van kredietrisico's is echter net zo essentieel. Onze Credit Management oplossing stelt u in staat om de optimale balans te bereiken. Dankzij geautomatiseerde goedkeuringsprocessen, het gebruik van cutting-edge Fiori-applicaties en een gestroomlijnd aanmaningsproces, bent u in staat weloverwogen beslissingen te nemen zonder de kwaliteit van uw klantrelaties in gevaar te brengen.

Mogelijkheden

Elk softwarecomponent uit onze credit managment suite is erop gericht om specifieke processen en best practices op het gebied van kredietbeheer in elke fase te ondersteunen. Ready4 Credit Management is geschikt voor alle branches en is snel en eenvoudig te implementeren. Ontdek wat Ready4 Credit Management te bieden heeft.

Credit Reports

7809_Credit_M_2528x17364low

Het beoordelen van de kredietwaardigheid op basis van actuele kredietinformatie is de meest efficiënte manier om bedrijven en personen te screenen op risico-indicatoren. Met onze Credit Reports-functionaliteit binnen SAP kunt u direct rapporten opvragen van verschillende vooraanstaande kredietbeoordelingsbureaus. Hiermee blijft u in real-time op de hoogte van kredietwaardigheidsinformatie.

Belangrijkste kenmerken:

 • Uniform overzicht in SAP van kredietrapporten van internationale kredietbeoordelaars, waaronder Creditsafe, Dun & Bradstreet, Skyminder en Creditreform.
 • Een gebruiksvriendelijk dashboard.
 • Actuele gegevens over solvabiliteit en gedrag.

Met deze oplossing haalt u het maximale uit uw kredietbeheer, met nauwkeurige informatie direct beschikbaar binnen uw SAP-omgeving.

Payment Behaviour Pools

7809_Credit_M_2528x17365low

De algehele betalingsgeschiedenis van uw klanten is een cruciale indicator voor het kredietrisico dat uw bedrijf kan lopen. Met Payment Behavior Pools binnen SAP kunt u het betalingsgedrag van uw klanten vergelijken met dat van andere bedrijven in uw branche. Deze waardevolle data wordt verzorgd door gespecialiseerde payment pool bureaus.

Door samen te werken met payment pool bureaus en periodiek het betalingsgedrag van uw klanten te rapporteren, kunt u waardevolle benchmarks ontvangen voor hun betalingsgedrag. Dit inzicht in de kredietgeschiedenis van uw klanten leidt tot een afname van dubieuze debiteuren en wanbetaling, zoals steeds meer bedrijven ervaren.


 

Risk Management

7809_Credit_M_2528x17366low

Uw bedrijfsrisico wordt aanzienlijk transparanter wanneer u uw kredietrisico's vroegtijdig identificeert aan de hand van een compleet en real-time overzicht. Met Credit Risk Management kunt u zowel interne als externe kredietinformatie integreren, waardoor u in staat bent volledig geautomatiseerde credit scoring en management-by-exception processen te implementeren.

Belangrijkste kenmerken van onze Credit Risk Management oplossing:

 • Klantprofielen, inclusief risicocategorieën, betalingsgeschiedenis, negatieve indicatoren, kredietlimieten en blootstelling, stellen u in staat om de juiste betalingsvoorwaarden voor sales vast te stellen.
 • Het vaststellen van garanties en kredietlimieten wordt vereenvoudigd, wat resulteert in veilige facturering op basis van volledig gedigitaliseerde kredietlimiet-goedkeuringen.
 • Geautomatiseerde workflows zorgen ervoor dat goedkeuringsbeslissingen met slechts enkele klikken kunnen worden genomen, dankzij de levering van risicorapporten met alle essentiële KPI's.

Credit Insurance

7809_Credit_M_2528x17367low

Optimaliseer uw activiteiten met betrekking tot kredietverzekeringen met behulp van een gespecialiseerde verzekeringstool voor SAP. Credit Insurance biedt ondersteuning bij het papierloos beheren van polissen, het voorkomen van risicovolle debiteuren en het beschermen van uw bedrijf door middel van factuurverzekering.

 • Aanzienlijke tijdbesparing dankzij de automatisering van alle processen met betrekking tot het aanvragen, afhandelen en nakomen van verzekeringen.
 • Minimaliseer menselijke tussenkomst bij het voldoen aan alle contractuele verplichtingen om de verzekeringsdekking te waarborgen.
 • Snel inzicht in uw klantenbestand via één enkele oplossing, dankzij de naadloze integratie van uw interne gegevens uit het SAP-bedrijfssysteem en externe informatie van kredietverzekeraars.

Dispute Management

7809_Credit_M_2528x17368low

Het oplossen van klantgeschillen kan tijdrovend en complex zijn, vooral wanneer verschillende medewerkers en afdelingen erbij betrokken zijn. Met onze Dispute Management-oplossing in SAP kunt u alle relevante informatie centraliseren, waardoor u proactief kunt inspelen op betalingsrisico's, de werklast vermindert en de klanttevredenheid verhoogt.

Voordelen van onze Dispute Management-oplossing:

 • Effectieve beheer van betwiste facturen binnen één geïntegreerd SAP-bestand met strikte toegangscontrole.
 • Efficiënte communicatie bij het afhandelen van geschillen, met betrokkenheid van alle relevante bedrijfsafdelingen.
 • Snelle oplossing van geschillen en een doeltreffende klachtenafhandeling dragen bij aan een verbeterde klantervaring.

Onze Dispute Management-oplossing in SAP stroomlijnt uw processen, waardoor u beter voorbereid bent op mogelijke betalingsproblemen en uw bedrijfsrisico's beperkt.

Cash Collection

7809_Credit_M_2528x17369low

Met Cash Collection automatiseert en versnelt u uw cash collection-proces aanzienlijk. Door gebruik te maken van rule-based werklijsten, kunt u klanten individueel benaderen op basis van prioriteit en kredietvolume, en worden betalingsherinneringen met relevante informatie automatisch verzonden op het juiste moment.

Kenmerken van onze Cash Collection-oplossing:

 • Klanten worden enkel benaderd wanneer er sprake is van betalingsachterstanden, met real-time updates over ontvangen betalingen, crediteringen en afschrijvingen.
 • Een oplossingsgerichte benadering stelt u in staat om eenvoudig gevoelige situaties met betrekking tot wanbetalingen en termijnovereenkomsten in te stellen, ter bescherming van de klantentrouw.

Onze Cash Collection-oplossing in SAP optimaliseert uw cash collection-proces, waardoor u efficiënter kunt opereren en de tevredenheid van uw klanten behoudt.

Debt Collection

7809_Credit_M_2528x173610low

Met onze Debt Collection-oplossing in SAP versnelt u het tijdrovende proces van debiteurenbeheer door volledige automatisering, vanaf de aanmelding en opvolging tot aan het rapporteren van resultaten. Deze oplossing is specifiek ontwikkeld om debiteureninformatie proactief en in real-time te bewaken, met live data van incassobureaus, geïntegreerd in uw SAP-systeem.

 • Integratie van interne gegevens uit SAP Finance en externe gegevens van incassobureaus, allemaal overzichtelijk in één dashboard voor realtime incassobeheer.
 • De mogelijkheid tot simulatie en een uitgebreid overzicht van de portefeuille, voordat incasso-opdrachten worden overgedragen aan externe incassobureaus.
 • Geautomatiseerde processen die eenvoudig achterstallige betalingen, vastgehouden facturen en de consolidatie van bestellingen identificeren.

Met Debt Collection in SAP stroomlijnt u uw debiteurenbeheerprocessen, behoudt u realtime inzicht en controle, zowel intern als extern.

Factoring

7809_Credit_M_2528x173611low

Onze Factoring-oplossing automatiseert en vereenvoudigt het proces van het 'verkopen' van uw facturen, waardoor u het kredietrisico overdraagt en liquide middelen vrijmaakt voor zakelijke groei. Deze oplossing maakt het eenvoudig om vorderingen te verkopen, contractuele verplichtingen na te komen en uw werkkapitaal te vergroten. Met slechts één druk op de knop kunt u facturen overdragen aan geselecteerde banken en factoring-bedrijven.

Belangrijkste kenmerken van onze Factoring oplossing:

 • Integratie van gegevens uit uw SAP-systemen en diverse externe bronnen in één uitgebreide oplossing voor real-time debiteurenverkoop.
 • Beschikking over eigen financieringsmiddelen, waardoor u minder afhankelijk bent van traditionele bankleningen.
 • Extra liquiditeit binnen handbereik, met slechts enkele muisklikken.

Met Factoring verbetert u de liquiditeit van uw bedrijf en maximaliseert u de financiële flexibiliteit, waardoor u ruimte heeft voor groei en investeringen.

Business Cases

Resources

5 best practices voor het effectief beheren van uw cashflow in SAP

In deze gids vindt u de 5 'best practices' voor Credit Managers om de cashflow te optimaliseren binnen de SAP-oplossing.

Download het eBook

Wat speelt er op Europees niveau inzake bestrijding late betalingen?

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen voor herziening van de huidige Europese Richtlijn 2011/07/EU inzake bestrijding van late betalingen...

3 min.

de Wettelijke Betalingstermijn 30 dagen is ingegaan op 1 juli, wat nu?

In het zakenleven is één van de cruciale aspecten het tijdig ontvangen van betalingen voor geleverde goederen en diensten. Om dit te waarborgen, zijn...

6 min.

Cashflow optimalisatie en de interactie tussen CFO en de Credit manager

De CFO is verantwoordelijk voor de financiële strategie en gezondheid van het bedrijf en een goede cashflow forecast is van groot belang voor het...

3 min.

Events