Food & Beverage - Finance

Wereldwijd koffiemerk voert gecentraliseerde financiële controle uit in 14 landen

De geprefereerde IT dienstverlener van JDE benoemde SAP-specialist SOA People als hun SAP-consulting partner om te voorzien in externe projectleiding en specifieke technische kennis. SOA People richtte zich op de afstemming van vijf hoofdgebieden: het kostenmodel, rapportage automatisering, productieorder analyse, rapportage proces bestuur/strategie. Met SAP ECC als de basis van de nieuwe oplossing begon SOA People met het ontwikkelen van een nieuw en vereenvoudigd kostenmodel dat in alle JDE-fabrieken zou worden geïmplementeerd. Dit nieuwe kostenmodel zou leiden tot geharmoniseerde procesdefinities, dimensieparameters, kostentoewijzing en rapportageniveaus.
Ontvang direct onze Business Case per email

Jacobs Douwe Egberts is een Nederlandse onderneming met een aantal drankmerken. De onderneming is opgericht in 2015 na de fusie van de koffiedivisie van Mondelez International met Douwe Egberts.

De uitdaging

JDE wilde zich meer gaan focussen op zakelijke partnerschappen, dus één van hun belangrijkste doelstellingen was het eenvoudiger en geautomatiseerd maken van rapporteren en boekhouden, en tegelijkertijd de financiële systemen op hun productielocaties te standaardiseren en te harmoniseren.

Om deze doelstellingen te behalen werd er een nieuw en vereenvoudigd kostenmodel ontwikkeld dat transpart, betrouwbaar en flexibel genoeg zou zijn om de organisatie vooruit te helpen. Het omvatte de vermindering van het aantal kostenplaatsen, wat zou resulteren in minder complexiteit, om een efficiënte en effectieve analyse van de fabrieksproductie te bereiken en om duidelijke en vereenvoudigde maandelijkse afsluitingsprocessen te implementeren.

Tot het voorgaande jaar gebruikte JDE Excel als een handmatige rapportagetool. Ze hadden echter problemen met het dieper analyseren van hun data en waren ze niet in staat om effectieve gegevensvergelijkingen per fabriek te maken. Als gevolg hiervan werd er veel tijd besteed aan rapporteren.

Over

  • Automatisering van data: meer tijd zou besteed kunnen worden aan het analyseren van data, in plaats van het verzamelen van data per individuele fabriek
  • Vereenvoudiging en transparantie van centraliserende systemen: het aantal kostenplaatsen werd met 75% verminderd omdat de meeste analyses centraal konden worden uitgevoerd
  • Harmonisatie met dezelfde financiële structuur: doordat alle fabrieken dezelfde financiële structuur gebruiken, konden ze elkaar ondersteunen tijdens een afsluiting of een probleem
  • Verbeterde lokale en centrale inzichten: data kan eenvoudig worden verkregen uit elke fabriek en worden geanalyseerd vanuit allerlei belangrijke organisatorische opvattingen
  • Afstemming van transactie-, BI- en corporate-rapportagesystemen
  • Vermogen om actuele en geplande data te integreren
  • Verbeterde financiële controle op centraal niveau
  • Inschakelen van voortdurende verbetering: JDE kan benchmarks gebruiken en fabrieken op een gedetailleerde manier vergelijken
  • Inschakelen van gemeenschappelijke financieringsen controleprocedures
  • Aanzienlijke toename van beschikbare tijd voor analyse en zakelijke partnerschappen
“We zijn erg blij met de bijdrage van SOA People aan JDE. Als een team hebben we heel goed samengewerkt voor de juiste output. Het was een geweldige teaminspanning met flexibiliteit en samenwerking, en ondanks de uitdagende tijdschema’s was het project een maand eerder voltooid! Hard werk en inspanning is nodig om een dergelijk project binnen acht maanden af te ronden.”