Utilities - Human Experience Management

Digitale HR-transformatie bewerkstelligt nieuwe niveaus van samenwerking

Encevo heeft de beslissing genomen om SAP SuccessFactors te implementeren voor zijn HR Cloud-gebaseerde beheeroplossing, en verkoos deze boven andere softwareleveranciers, waaronder Workday, omdat deze het meest is afgestemd op de behoeften van de Group omtrent voorspelde werknemerstevredenheid en gemakkelijker zou kunnen worden geïntegreerd in de bestaande SAP-bedrijfssystemen. Na een rigoureus RFP-proces werd SOA People gekozen als implementatiepartner van de Group. SOA People bezat voorkennis van het IT-landschap van de Group en verzekerde dat de vaardigheden en middelen van de consultant voldeden aan de eisen van de klant. De omvang ervan was ook een factor, omdat SOA People een toonaangevende Europese partner is met internationaal bereik, met het vermogen om het project te beheren en onvoorziene veranderingen op te vangen zonder al te veel verstoring van de uitvoering.
Ontvang direct onze Business Case per email

De Encevo Group is een toonaangevende energieleverancier in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en België. De Group heeft meer dan 1.900 werknemers in dienst en exploiteert meer dan 300.000 leveringspunten voor elektriciteit en aardgas en meer dan 10.400 km aan elektriciteits- en gasleidingen. De drie pijlers van de organisatie zijn de energievoorziening en de productie van hernieuwbare energie, het beheer van het net en het leveren van energiegerelateerde diensten.

De uitdaging

In het kader van zijn algemene HR-strategie wilde The Encevo Group haar talentmanagementstrategie bevorderen op basis van 5 pijlers: talentwerving, prestatiemanagement, opvolgingsplanning, carrièremanagement en de ontwikkeling van medewerkers. De nieuwste HR-software zou de betrokkenheid van de werknemers moeten vergroten en het menselijk contact moeten stimuleren door een cultuur van delen en zelfbedieningsconnectiviteit op te bouwen met behulp van moderne HR-software en samenwerkingstools.

Tot nu toe moesten de medewerkers de HR-afdeling vragen om kopieën van HR-gerelateerde documenten, handmatig aanvragen indienen voor training of ontwikkeling, informatie zoeken over hun individuele prestaties of doelstellingen, of proactief zoeken naar nieuwe mogelijkheden of promotie binnen de Group - en dat alles op basis van papieren processen of een divers landschap van IT-tools. Zo werden de prestatie-evaluaties nog steeds uitgevoerd met een papieren en administratief zwaar proces, waarbij zo’n 800 kopieën werden afgedrukt en intern naar de medewerkers werden verzonden, en vervolgens de voltooide documenten werden beheerd.

Om de specifieke behoeften voor de verschillende elementen van HR, zoals opleiding, ontwikkeling, compensatie en voordelen, te identificeren, werd een intern haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van die analyse is een globaal kader gecreëerd en zijn de RFPs ingediend.

Over

  • Encevo heeft zijn HR gedigitaliseerd met SAP SuccessFactors, wat een moderne gebruikerservaring en verbeterde HR-processen mogelijk heeft gemaakt
  • SAP SuccessFactors standaardiseert de HR-procedures en geeft medewerkers een duidelijke structuur omtrent de uitvoering van HR-activiteiten, zoals training en ontwikkeling
  • Vermindering van papieren processen en verhoging van de administratieve efficiëntie
  • Transparantie van HR-informatie binnen de gehele Group
“Onze SAP SuccessFactors-implementatie heeft ons de mogelijkheid gegeven om ons servicegerichte HR-model verder te ontwikkelen en zo bedrijfswaarde te leveren aan onze medewerkers en het management.”