Services Services

Finance herontdekken in SAP S/4HANA

Paul Smitherman |

De rol van de finance manager is aan het veranderen van dagdagelijkse operationele ondersteuning naar het proactief kunnen bijsturen van het bedrijf aan de hand van financiële voorspellingen

Hoe wordt dit mogelijk gemaakt? Uiteraard door de steeds geavanceerdere oplossingen en mogelijkheden in SAP S/4HANA Finance. Het real-time inzicht in SAP geeft de mogelijkheid om direct te analyseren wat er is gebeurd en stelt je in staat om door middel van predictive analytics toekomstige scenario’s te voorspellen

Het in staat zijn om de toekomst te voorspellen is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de finance managers takenpakket en cruciaal voor een organisatie.

De 5 belangrijkste innovaties

De basis

De SAP S/4HANA database architectuur is versimpeld door het enorm vereenvoudigen van het aantal tabellen in het systeem. Dit betekend dat het universal journal waarin, general ledger, winstgevendheid, analyse, controlling, asset accounting en inventory wordt afgedekt nu allemaal in 1 tabel is opgeslagen. Dit maakt hierover rapporteren en samenvoegen van resultaten sneller en makkelijker waardoor er een 360° inzicht ontstaat

Het consolideren van deze modules in een tabel heeft het risico van verschillen en variaties tussen de modules geminimaliseerd. Hierdoor ontstaat er waardevolle tijd voor het finance team die niet meer wordt belast met onnodige administratieve taken

Dankzij de geavanceerde capaciteit en snelheid van het versimpelde database model kan het systeem alle data aggregeren op een en dezelfde plek waardoor er een multi-dimensioneel rapportage mogelijkheid ontstaat.

Management by exception

Op het home scherm van SAP S/4HANA worden standaard en gepersonaliseerde KPI’s getoond die gebruik maken van verschillende indicatoren zoals bijvoorbeeld kleuren. Dit levert een direct overzicht in de performance van de organisatie waardoor uitzonderingen direct zichtbaar worden. Welke uitzondering het ook is, het finance team kan het direct herkennen en downdrillen in het systeem waardoor de focus meteen op het managen van de uitzondering wordt gelegd.

Simulaties

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om toekomstige scenario’s te voorspellen. De scope van accounting wordt hierdoor vergroot van betalingen door klanten naar offertes en sales orders. Predictive accounting vanaf het moment van het uitbrengen van offertes of het sluiten orders betekent dat de Finance Manager kan inspelen op toekomstige inkomsten en een beter in staat is om cashflow te managen.

Anticiperen

Specifieke oplossingen van SAP S/4HANA Finance stellen u in staat om direct cijfers op groepsniveau te consolideren. De maandafsluitingen worden hierdoor simpeler, sneller en accurater. Gedecentraliseerde administratie zorgde in het verleden voor veel problemen tijdens de maandafsluiting, met deze nieuwe oplossing worden de handmatige werkzaamheden tot een minimum beperkt en de mate waarin proactieve besluitvorming wordt verhoogd.

Nieuwe functionaliteiten

SAP S/4HANA Finance heeft naast de standard oplossing mogelijkheden tot het uitbreiden van de functionaliteiten door middel van specifieke cloud oplossingen. Credit management wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door Ready4 Credit Management, ontwikkeld door SOA People. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld met behulp van machine learning apps het finance team in staat stellen om contante reconciliaties uit te voeren en betalingen te verrekenen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden en wilt u meer weten, bekijk de webinar replay!

MIGR Webinar SAP S/4HANA Finance

Share this blog: