Services Services

5 belangrijke innovaties van SAP S/4HANA die de rol van de financiële afdeling versterken

Paul Smitherman |

Van dagelijkse handelingen tot strategische ondersteuning, het vermogen om proactief leiding te geven aan het bedrijf met geavanceerde analytische en voorspellende informatie wordt een belangrijk deel van de CFO, zowel als functie in ontwikkeling en op het vlak van kernactiviteiten.

Ontdek hoe u kunt innoveren op financieel gebied met de kracht van SAP S/4HANA.

5 belangrijke innovaties die u moet weten:

  1. 360-graden zicht op het universele logboek

De SAP S/4HANA-databasearchitectuur is vereenvoudigd dankzij een aanzienlijke vermindering van het aantal tabellen in het. Het universele logboek met betrekking tot het grootboek, de rentabiliteitsanalyse, controle, de boekhouding van activa en de inventaris worden gecombineerd in één enkele tabel, die vrijwel onmiddellijk multidimensionale rapporten biedt.

Hierdoor raakt het financiële team los van onnodige kostbare administratieve taken. De rapportering en afstemming verloopt sneller en gemakkelijker, met een 360-graden blik, en het risico op discrepanties en variaties tussen de verschillende modules wordt verminderd.

  1. ‘Management by Exception’

Standaard en aangepaste KPI's of indicatoren worden weergegeven op het startscherm van de cockpit, zodat er één enkele bron van waarheid is waar uitzonderingen onmiddellijk worden gemeld. Of het nu gaat om een laattijdige betaling door de klant of een DSO-analyse, het financiële team kan de dringende managementbehoeften onderzoeken en zich hierop richten.

  1. Simulatie om de toekomst te voorspellen

Het financiële team kan met behulp van simulaties de toekomst voorspellen. Het boekhoudkundig toepassingsgebied wordt uitgebreid van alleen het overwegen van daadwerkelijke betalingen, zoals facturen, naar aanbiedingen en bestellingen van klanten. De CFO kan anticiperen op toekomstige inkomsten en prospectieve kasstroominformatie, met een voorspellende boekhouding in de bied- of verkooporderfase.

  1. Anticiperen op een centrale financiële afsluiting

De consolidatie van de cijfers gebeurt op een gecentraliseerd groepsniveau, in plaats van tussen de bedrijven onderling, zodat het afsluitingsproces sneller, nauwkeuriger en eenvoudiger verloopt. De gedecentraliseerde financiële administratie heeft eerder veel problemen veroorzaakt voor het afsluitproces aan het einde van de maand, maar nieuwe tools in SAP S/4HANA verminderen de handmatige inspanning en de tijd die nodig is om af te sluiten, en verhogen proactieve besluitvorming.

  1. Bereik van de financiën vergroten

SAP S/4HANA breidt het bereik van de financiën uit met gespecialiseerde cloudapplicaties. Zo is bijvoorbeeld het creditmanagement geïntegreerd, ofwel met de SOA People Ready4 Credit Management tool ofwel met standaard SAP-tools. E-learning toepassingen helpen het financiële team ook bij het uitvoeren van de afstemming en de betalingsverrekening.

New call-to-action

Share this blog: