Services Services

6 manieren waarop uw bedrijf baat kan hebben bij een SAP-cursist

Paul Smitherman |

Vaak zien we organisaties die dure middelen inzetten om het werk te doen dat een goed getrainde SAP-afgestudeerde zou kunnen doen. Als gevolg daarvan zijn sommige SAP-projecten of de structuur van interne SAP-competentiecentra vaak topzwaar en prijzig. Dat is niet nodig.

Onze SAP-cursisten kunnen voldoen aan de vraag naar vaardigheden, terwijl ze een kosteneffectieve ervaringsbalans binnen uw SAP project of competentiecentrum creëren om de support tickets te behandelen en/of deel te nemen aan nieuwe projecten.

Assisteren bij Ondersteunende taken

Ten eerste kunnen zij assisteren bij ondersteunende taken omdat meer dan 40% van de support tickets een lage mate van complexiteit hebben, in tegenstelling tot 70% van het ondersteunend personeel dat meer dan twee jaar ervaring heeft. Wij vinden het daarom zo belangrijk dat het bedrijf de juiste balans vindt tussen ervaren personeel en jong talent om kostenefficiënter te werken. Dit kan meestal leiden tot een besparing van wel 30% op de SAP-ondersteuningskosten.

Assisteren bij projecttaken

Bij projecttaken bieden SAP-cursisten ook veel waarde door de klantvertegenwoordigers (ook wel ‘key users’ genoemd) te helpen bij het uitvoeren van hun eigen projecttaken, of bij tijdsnood de taken zelf uit te voeren. Hier zijn zes manieren waarop SAP-cursisten waarde kunnen toevoegen aan specifieke projectwerkzaamheden:

  1. Het assisteren van de ‘key user’ bij het werken met SAP in het sandbox-proces; taken zijn onder andere het toegang krijgen tot het systeem, het invoeren van gegevens, het uitvoeren van transacties en de ‘key user’ zelfverzekerd genoeg maken om zelfstandig te kunnen blijven oefenen.
  2. Het assisteren van de ‘key user’ bij het handmatig laden van stamgegevens, zoals Routings of Open Orders in SAP.
  3. Het helpen van het handmatig laden van gegevens uit Excel-bestanden wanneer de gegevensset niet groot genoeg is om automatische tooling te ontwikkelen of wanneer de ‘key user’ niet in staat is om het alleen te doen.
  4. Het helpen van de ‘key user’ met het testen van het systeem voorafgaand aan de User Acceptance Testing en het geven van ad hoc training waar nodig, met name wanneer de ‘key user’ nog niet zeker genoeg is van zijn of haar kennis van het systeem.
  5. Het nemen van de verantwoordelijkheid voor of deelnemen aan het schrijven van gebruikersdocumentatie om de 'key user’ tijd te besparen tijdens de Go Live voorbereidingsfase.
  6. Het assisteren van de ‘key user’ in het opleiden van eindgebruikers in geval van veel vraag. Dit kan met name nuttig zijn voor niet-complexe training, zoals het maken van urenstaten of het genereren van PO's.

Overige taken om het team te ondersteunen

Naast de project-specifieke taken kunnen SAP-cursisten ook helpen:

  • Eerstelijnsondersteuning aan de organisatie te verlenen
  • De organisatie te assisteren in het correct en volledig houden van de stamgegevens
  • De organisatie te assisteren in systeemontwikkelingen, upgrades
  • Documentatie te creëren en/of verbeteren

Zo kunnen ze vaak helpen bij de planning en kunnen ze tot een kostenbesparing van tot wel 20% bij SAP-projecten leiden.

Waarom gebruik maken van SOA People Academy cursisten?

Onze SAP-talentenpool cursisten zijn competent in de nieuwste SAP-technologieën, bedrijfskennis en klantbetrokkenheid. In onze academie ontwikkelen ze vaardigheden die nodig zijn in verschillende sectoren en bedrijven, waarbij ze praktijkkennis verwerven bij klanten. Elk cohort wordt geselecteerd op vaardigheid, motivatie, gedrevenheid en professionaliteit en wordt gedurende het hele proces begeleid.

Wanneer onze cursisten de SOA People Academy hebben afgerond en hun eerste project starten, worden ze nauwlettend begeleid, zodat ze hun vaardigheden verder kunnen verbeteren. Het verkrijgen van hun SAP-certificering met behulp van een mentor is hierbij het eerste doel. Elke Academy cursist wordt binnen de eerste drie jaar gecertificeerd in twee SAP-domeinen, om zo een continue kwaliteit van dienstverlening te kunnen bieden. In een toegewijd Competence Development programma dat een periode van 2 tot 3 jaar beslaat evolueren onze cursisten door middel van evaluatie, coaching, training en directe aansturing naar volwaardige SAP-adviseurs.

Met uw ondersteuning om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn in uw sector en bedrijf, zullen deze cursisten actief deelnemen aan het verminderen van uw SAP implementatie- en onderhoudskosten. Of het nu gaat om het voldoen aan uw behoefte aan bezetting tijdens piekperiodes of het verkrijgen van betere tijd-naar-oplossingsverhoudingen, het inzetten van onze SAP-cursisten is een effectieve manier om uw kosten te drukken.

Als u meer ondersteuning nodig heeft bij uw SAP-projecten of als u 30% wilt besparen op SAP-ondersteuningskosten, neem dan contact met ons op om meer te weten te komen.

New call-to-action

Share this blog: