Services Services

ISO55000, voor een duurzame benadering van Asset Maintenance

Paul Smitherman |

In de wereld van vandaag zijn de prestaties van assets cruciaal voor elke organisatie. We hebben het verleden achter ons gelaten waarin assets eenvoudigweg als kostendragers werden beschouwd. Voortaan willen we dat de waarde die de assets genereren niet alleen in geld is uit te drukken, maar ook in het effect op milieu en duurzaamheid.

Assets kunnen van alles zijn, van de installaties tot de gebouwen of de infrastructuur die u benut om producten en diensten voor uw klanten te produceren, zodat u winst kunt maken en waarde kunt genereren voor uw stakeholders. Asset Management is een benadering die u helpt te sturen op hoe die assets van waarde zijn, met doorgaans uw bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt. Die doelstellingen geven richting aan de manier waarop u uw assets beheert gedurende hun volledige levenscyclus en zij borgen dat zij waarde blijven toevoegen.

Waarom ISO55000 en Asset Management?

ISO55000 geeft structuur en richtlijnen voor het optimaliseren van assets en Asset Management-systemen.

Als u uw bedrijfsmiddelen zo wilt organiseren dat u er de hoogste productiviteit uit haalt, dan moeten kwaliteit, efficiëntie en organisatie uw uitgangspunt zijn. En dat is waar ISO55000 om de hoek komt kijken. Het kan worden toegepast op al uw assets en het is het perfecte hulpmiddel om te implementeren voordat u begint aan het inrichten en optimaliseren van het beheer van uw asset-structuur, omdat het u helpt inzicht te krijgen in de voordelen die u kunt verwachten als u Asset Management invoert.

Eén van de belangrijkste kenmerken van ISO55000 op het gebied van asset-beheer is dat assets worden bekeken vanuit een holistisch perspectief. Niet alleen financieel met het oog op de aandeelhouders, maar ook andere factoren in ogenschouw nemend, zoals gezondheid en veiligheid, techniek, duurzaamheid en milieu. Allemaal factoren die steeds belangrijker worden voor de stakeholders van vandaag

Een evoluerende samenleving eist meer van Asset Management

De maatschappelijke uitdagingen van nu op het gebied van klimaatverandering, milieu en duurzaamheid, brengen met zich mee dat organisaties een breder perspectief op hun assets moeten hebben.

We zijn ons er allemaal van bewust dat klimaatverandering gevolgen heeft voor infrastructuren en installaties. Nieuwe data over extreme weersomstandigheden vereisen bijvoorbeeld dat u anders gaat denken over de duurzaamheid van uw assets. Veel infrastructuur-assets hebben een levensduur van 100 jaar, dus u zou moeten nadenken over hoe u flexibiliteit en aanpasbaarheid in uw assets inbouwt, zodat ze vandaag en over een eeuw adequaat presteren. Energievoorziening is een andere factor die vraagt om na te denken over hoe goed onze bedrijfsmiddelen in nieuwe omstandigheden zullen functioneren.

Werkend aan een circulaire economie moeten we nadenken over de deconstructie van assets aan het einde van hun levensduur, zodat componenten en ander materiaal zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt. Bij het ontwerpen, plannen en onderhouden van uw bedrijfsmiddelen moet daar rekening mee worden gehouden. 

Deze nieuwe maatschappelijke uitdagingen dwingen organisaties dan ook om breder te kijken naar de manier waarop zij hun assets nu en in de toekomst managen.

Een proactieve, gestandaardiseerde en duurzame benadering van Asset Management

Het toepassen van deze flexibele, aanpasbare en duurzame benadering van uw Asset Management zal zonder twijfel financieel voordeel opleveren, aangezien uw organisatie interessanter zal zijn voor investeerders. Daarnaast zijn de preventieve acties die met deze aanpak gepaard gaan goedkoper dan herstelacties achteraf. 

We hebben dit onlangs ervaren met de recente wijdverbreide en verwoestende overstromingen in Duitsland, België en Nederland, waar de kosten voor herstel en opbouw veel hoger zullen zijn dan welke preventieve actie dan ook. Het is te gemakkelijk om je af te vragen waarom huizen en fabrieken werden gebouwd in overstromingsrisicogebied, maar 50 jaar geleden speelde dit helemaal niet. Tegenwoordig weten we van klimaatverandering. We moeten rekening houden met veranderende omstandigheden en vooruit leren denken over bedrijfskritische activiteiten, zodat veerkracht wordt ingebouwd. Dit zal waarde toevoegen aan uw assets.

Een ander zorgwekkend voorbeeld is de fabriek van Tata aan de kust bij IJmuiden. De fabriek staat voor ongekende uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zonder ingrijpende aanpassingen zouden de verouderde installaties steeds minder goed functioneren, met nog grotere gezondheids-, veiligheids- en milieu-effecten en daaruit voortvloeiende financiële problemen tot gevolg. Nieuwe inzichten leiden tot toepassing van fundamenteel andere technologieën om staal te produceren en de noodzaak bestaande assets geheel te vervangen.

Het is duidelijk dat we de klok niet kunnen terugdraaien, maar we zullen moeten leren hoe we voor toekomstige assets proactieve onderhoudsprocessen invoeren en rekening houden met ontwerp- en locatievraagstukken. In beide gevallen zal een levenscyclusbenadering met preventieve actie en gestandaardiseerde processen voor Asset Management & Maintenance eerder voldoen aan de verwachtingen en zorgen van stakeholders en maatschappij, en de bedrijfscontinuïteit beter waarborgen.

Zet de volgende stappen

Organisaties zouden voor Asset Management een bredere kijk moeten ontwikkelen op preventief denken. Een kijk die meer omvat dan louter de financiële effectiviteit, door ook het grotere plaatje van duurzaamheid en milieu in ogenschouw te nemen. Dit betekent dat we nieuwe manieren moeten vinden om de levenscyclus van bedrijfsmiddelen te ontwerpen en te plannen.

Data is een integraal en continu onderdeel van succesvol Asset Management. Met SAP kunt u uw activiteiten plannen en relevante technische gegevens en KPI's inbouwen in uw bedrijfsvoering. Zo voorziet de dashboard-functionaliteit van Ready4 Asset Management in meer dan 2.000 KPI's die u kunt gebruiken om uw Asset Lifecycle Management te optimaliseren en preventieve acties te creëren. U kunt er ook uw onderhoudsactiviteiten mee beheren, zodat storingen worden verminderd, de klanttevredenheid wordt verhoogd en u aan uw SLA's voldoet.

Door met uw SAP-systemen ISO55000-principes toe te passen, optimaliseert u de planning en preventieve activiteiten van uw Asset Management en verhoogt u de bedrijfsresultaten. ISO55000 helpt u ook bij het formuleren en standaardiseren van de manier waarop u bij Asset Management aankijkt tegen de bredere onderwerpen rond milieu en duurzaamheid - kwesties die de komende jaren steeds belangrijker worden.NEN_Logo-Kleur

SOA People artikel in samenwerking met Dick Hortenius, Consultant Management Systems bij NEN

 

Share this blog: