Services Services

De toekomst van Asset Management (AM 4.0)

Charles Grisel |

Asset management verwijst naar het beheer van verschillende soorten assets, zoals fysieke assets, financiële assets en intellectual property. De begrippen "Asset Management 3.0" en "Asset Management 4.0" worden in het bedrijfsleven niet duidelijk gedefinieerd, maar deze termen worden gebruikt om te verwijzen naar verschillende stadia of trends in de ontwikkeling van asset management processen.

Over het algemeen kan het verschil tussen asset management 3.0 en 4.0 worden gekenmerkt door een toenemend gebruik van technologie en gegevensanalyse en door een focus op duurzamer en verantwoordelijker ondernemen.

Enkele verschillen tussen Asset Management 3.0 en 4.0 zijn:

Asset Management 3.0 richt zich voornamelijk op het plannen en uitvoeren van onderhoud en het bijhouden van de staat van assets, waarbij onderstaande taken het meest voorkomen:

  1. Identificeren van de levenscyclus van assets
  2. Bepalen van noodzakelijke onderhoudsintervallen
  3. Plannen van onderhoudsbeurten
  4. Bijhouden van onderhoudsgeschiedenis

Met als doel om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van assets te verhogen, downtime te verminderen en de kosten van onderhoud te verlagen.

Asset Management 4.0 richt zich voornamelijk op het verzamelen en gebruiken van gegevens uit sensoren, AI (Artificial Intelligence) en IoT-apparaten om de prestaties te verbeteren en onderhoud te optimaliseren, waardoor:

  1. Bedrijven in staat zijn real-time inzicht te krijgen in de staat van hun assets
  2. Bedrijven sneller kunnen reageren op problemen
  3. Proactief onderhoud gepland kan worden
  4. De veiligheid kan worden verbeterd
  5. Milieurisico’s beter kunnen worden beheerd

Met uiteindelijk een verhoging van de operationele efficiëntie, vermindering van downtime, de levensduur van assets te verlengen en de kosten van onderhoud te verlagen. Dit alles met behulp van geavanceerde technologieën.

Samen met SAP PM en onze ondersteuning van functionaliteiten op het gebied van IOT en AI biedt SOA People de oplossing om uw Asset Maintenance processen voor te bereiden op Asset Management 4.0.

Ready4 Asset Management (R4AM) is ontworpen om uw onderhoudsprocessen te industrialiseren en te automatiseren. Het geeft u een real-time 360-graden overzicht van uw gehele datastroom over al uw SAP systemen. Van directe meldingen en waarschuwingen tot werkorderbeheer, master data, planning, scheduling en uitvoering. Elk proces is vereenvoudigd en intuïtief.

charles

 

Auteur: Charles Grisel
Industry Expert Asset Management & Sr. Account Manager

 

 

Share this blog: