Services Services

Artificial Intelligence verbetert uw onderhoudsprocessen

Charles Grisel |

Wat is AI (Artificial Intelligence)?

AI, of kunstmatige intelligentie, verwijst naar de ontwikkeling van computersystemen die taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is, zoals redeneren, probleemoplossing, spraakherkenning en besluitvorming.

AI-technologie omvat machine learning, waarbij computers kunnen leren van data, maar ook “deep learning” waarbij machines in staat zijn om grote hoeveelheden gegevens te verwerkene en te begrijpen, patronen te herkennen en beslissingen te nemen op basis van die gegevens.

Welke vormen van AI worden toegepast op Onderhoud van Assets?

Er zijn verschillende vormen van AI die kunnen worden toegepast op het onderhoud van assets, afhankelijk van de specifieke behoeften en vereisten van de toepassing. Enkele voorbeelden zijn:

Predictive maintenance: Dit is een vorm van AI die gegevens analyseert om problemen te voorspellen voordat ze zich voordoen. Het maakt gebruik van machine learning-technieken om patronen in gegevens te identificeren en afwijkingen te detecteren, waardoor onderhoudsteams proactief onderhoud kunnen uitvoeren voordat een storing optreedt.

Condition-based maintenance: Deze vorm van AI maakt gebruik van sensoren en andere meetapparatuur om de conditie van assets te bewaken. Het analyseert gegevens in realtime en genereert waarschuwingen wanneer er afwijkingen worden gedetecteerd, waardoor onderhoudsteams snel kunnen ingrijpen voordat er ernstige schade optreedt.

Fault detection and diagnosis: Dit type AI maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om fouten en storingen te detecteren en te diagnosticeren. Het maakt gebruik van gegevens van verschillende sensoren en andere bronnen om patronen te identificeren en afwijkingen te detecteren die kunnen wijzen op problemen met de asset.

Cognitive maintenance: Dit is een vorm van AI die gebruikmaakt van machine learning en natuurlijke taalverwerking om te communiceren me t operators en technici en hun onderhoudswerkzaamheden te ondersteunen. Het maakt gebruik van chatbots, spraakinterfaces en andere communicatiemiddelen om snel te reageren op vragen en problemen van gebruikers en om onderhoudsinstructies te geven.

AI in combinatie met een Onderhoudsplanningsysteem

AI kan worden gebruikt in combinatie met een onderhoudsplanningssysteem om het onderhoudsproces te verbeteren en efficiënter te maken. Een onderhoudsplanningssysteem is ontworpen om het onderhoudsproces te organiseren en te plannen, en om de beschikbaarheid van assets te optimaliseren. AI kan worden gebruikt om gegevens te analyseren en te voorspellen wanneer onderhoud nodig is, waardoor het planningsproces wordt geoptimaliseerd en de downtime van de assets wordt geminimaliseerd.

Door het gebruik van machine learning-technieken kan AI patronen in gegevens identificeren en afwijkingen detecteren, waardoor het mogelijk wordt om problemen te voorspellen voordat ze zich voordoen. Dit betekent dat het onderhoud kan worden gepland op basis van de werkelijke behoeften van de assets, in plaats van op basis van een vooraf bepaald schema.

Een onderhoudsplanningssysteem kan ook worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het onderhoudsproces en de prestaties van de assets. AI kan deze gegevens vervolgens analyseren om verbeteringen in het onderhoudsproces te identificeren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot optimalisatie van de onderhoudsplanning, vermindering van de onderhoudskosten en verbetering van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de assets.

Ready4 Asset Management (R4AM) biedt een complete ondersteuning aan al uw belangrijke stakeholders inclusief integraties om AI te implementeren.

charles

 

Auteur: Charles Grisel
Industry Expert Asset Management & Sr. Account Manager

 

 

Share this blog: