Services Services

7 Kerndisciplines voor een optimale financiële bedrijfstransformatie in Wholesale & Distribution

SOA People |

De huidige tijd vraagt een constante veranderingsinspanning. Ook Wholesale & Distribution (W&D) bedrijven worden door snel wijzigende concurrentieverhoudingen gedwongen om tegelijkertijd zowel kosten te reduceren als te innoveren. En dan is het ook nog zaak om hierbij de controle over de financiële operaties te verbeteren, en de organisatorische complexiteit te laten afnemen. In dit blog geef ik je dé 7 kerndisciplines die het verschil maken bij een financiële bedrijfstransformatie in W&D.

3 trends die een grote rol spelen Voordat ik je deze kerndisciplines vrijgeef, wil ik je meenemen in drie huidige grote trends/knelpunten die hier een rol bij spelen. De huidige werkelijkheid van grotere organisaties is namelijk weerbarstig. Vanuit kostenreductie oogpunt wordt er direct gekeken naar de kosten van de financiële operatie(s) ten opzichte van de prestaties. Maar mocht de balans negatief of suboptimaal zijn wat is dan de beste oplossing; IT of iets anders?

Met betrekking tot innovatie geldt hetzelfde dilemma. Investeringsmogelijkheden genoeg, al dan niet urgent, zoals volledige automatisering van de inkoop-tot-betaling cyclus, Big Data, of het Internet of Things. Maar ook voor deze Innovatie investeringen, zeker die van grotere omvang, is het lastig ze te onderbouwen met een degelijke business case, en blijft de impact op specifieke bedrijfsprestaties onduidelijk.


De laatste, maar zeker niet de minste, uitdaging is de complexiteit. Ofwel de afstemming tussen alle aspecten van de gewenste/vereiste verandering. Hoe kunnen cruciale discipline- en vaak eiland gebieden zoals strategie, waarde, kosten, prestaties, functies, mensen, competenties, diensten, processen, informatie en IT worden verbonden zodat de controle wordt verbeterd?

“Reduceer complexiteit in de financiële bedrijfsvoering en verbeter controle”


1. Enterprise Architecture

De eerste kerndiscipline is Enterprise Architecture. Deze kerndiscipline, ook wel bekend als bedrijfsmodellering en –architectuur, levert door iedereen gedeelde en met alle aspecten verbonden inzichten op, die nodig zijn om veranderingen onderbouwd te definiëren en te sturen. Mede hierdoor kunnen business case onderbouwingen worden opgesteld voor mogelijke IT- en andere investeringen.


2. Value Lifecycle Management

Deze investeringen hebben niet alleen een kostenkant, maar ook een waardekant. Denken in waarde is niet gemakkelijk. Hierdoor domineert vaak de kostenkant, of wordt zelfs als enige bekeken. Waarde kent een levenscyclus zoals een wasmachine; hij gaat 30 jaar mee, maar wanneer wordt zijn waarde lager dan optimaal, of zelfs negatief? Ook de kostenkant vraagt een scherpe analyse; niet alleen welke kosten worden gemaakt, maar waarom. Welke doelen dienen zij specifiek. Beide vragen worden beantwoord door middel van de tweede kerndiscipline; Value Lifecycle Management.


3. Optimalisatie van Financiële Bedrijfsprocessen 

Dit is de meest bekende discipline, maar toch is procesoptimalisatie ‘topsport’ en heeft het veel aspecten en raakvlakken. Een juiste procesmanagement uitvoering verbetert daardoor ook op veel andere terreinen de prestaties, waaronder bijvoorbeeld kostenreductie en externe- en interne dienstverlening. Een specifiek voorbeeld hiervan is het Financiële Bedrijfsrapportage proces, ook wel de ‘van record tot rapport cyclus’ genoemd. Hieronder valt een efficiënte maandafsluiting; systeemgebaseerd in plaats van in Excel en met complete en flexibele rapportages.


4. Financiële Business Intelligence

W&D organisaties hebben niet altijd een apart rapportage systeem. Toch is Financiële Business Intelligence, onze vierde kerndiscipline, wel een W&D relevant onderwerp. Bijvoorbeeld indien data-analyse helpt bij het optimaliseren van logistieke bewegingen. Business Intelligence bevat dus wel aspecten van de financiële verslaggeving, maar is uiteraard veel groter, een gebied op zich. Veel voorkomende klantvragen op dit gebied zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen de hoge investeringen in BI-systemen beter benut worden, hoe rationaliseer je een gefragmenteerd rapportage landschap, en hoe wordt ‘data’ ‘informatie’?


5. Innovatie

Business Intelligence heeft ook veel snijvlakken met de vijfde kerndiscipline; Innovatie. Onder innovatie vallen diverse bekende ‘big buzz’ onderwerpen als Big Data, Data Analyse, Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie. Continue innovatie is tegenwoordig essentieel om competitief te blijven.


6. Verandermanagement

Onze zesde kerndiscipline is Verandermanagement. Een goed plan verdient een goede uitvoering. Dit vergt een goede regie over alle projectinitiatieven, met een duidelijk mandaat. De belangen van alle interne en externe betrokkenen worden daarin transparant en proactief beheerd, eventuele externe leveranciers worden onafhankelijk aangestuurd. Met betrekking tot het programma- en projectmanagement wordt er gewerkt met praktische combinaties van bekende ‘best practice’ methoden als Prince II en Agile.


7. Orkestratie- ofwel Integratie Management 

En, ten slotte, de zevende kerndiscipline: Orkestratie- ofwel Integratie Management. Hoe deze bovenstaande disciplines te laten samenwerken op een manier die naadloos meebeweegt met de vereiste inzet? Een die de juiste uitvoering waarborgt, en u op ieder moment de controle geeft over de inhoud, de status, en de voortgang?
 
De controle over IT terug
Waarom maken deze disciplines nu het verschil? Bij diverse door ons geleide grotere wijzigingen van de financiële operatie is gebleken dat een juiste combinatie van de hierboven genoemde disciplines uw organisatie essentiële voordelen biedt bij het ontwerp en de uitvoering ervan, waaronder;

 - Het geeft de leiding van IT terug daar waar het hoort: de business.
 - Het borgt effectieve en efficiënte business transformaties.
 - Het verlaagt de operationele kosten op significante wijze (> 20%).
 - Het geeft moderne sturing aan, en controle over, de door Finance geleverde financiële diensten.
 - Het maakt zowel kostenreductie als innovatie mogelijkheden zichtbaar.

Een juiste combinatie van deze 7 kerndisciplines geeft de controle over IT terug aan de business”

Wil je meer weten? Wellicht wil je onze komende blogs over deze onderwerpen automatisch in jouw inbox? Laat dan graag jouw email adres HIER achter en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Daarnaast kun je contact opnemen met de volgende SOA-People medewerkers Freek Stoffel (auteur) en/of Jorg Setz, telefoonnummer +31 (0)30-6096800. Zij vertellen je graag meer over onze aanpak.

Freek Stoffel
SAP Finance & Business Transformation Expert @ SOA People

Share this blog: