Services Services

Top 3 trends die bedrijven in de professionele dienstverlening dwingen hun bedrijfsmodel aan te passen

Paul Smitherman |

De digitale technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop bedrijven werken wat aanzet geeft tot nieuwe bedrijfsmodellen, een toename in productiviteit en het bieden van een betere klantenservice. Organisaties binnen de professionele dienstverlening hebben veel andere organisaties geholpen om de voordelen die worden geboden door deze digitale transformatie te benutten. Deze veranderingen zijn nu klaar om de manier waarop zij hun eigen diensten leveren te transformeren. De digitale levering van diensten, resultaat-gebaseerde prijsstelling en het virtuele personeelsbestand zorgen voor een seismische verschuiving in de sector.

"Om te gedijen in een digitale wereld zullen nieuwe bedrijfsmodellen deze veranderingen moeten omarmen."

1/ Digitale Levering

Technologische innovaties veranderen de manier waarop bedrijven opereren en staan klaar om de manier waarop de bedrijven binnen de professionele dienstverlening hun diensten leveren te veranderen.

Online samenwerking schuift de dienstverlening weg van persoonlijke interactie richting internet-gebaseerde platformen. De levenscyclus van de projectoplevering - van marketing, bid management en resource management tot en met winstgevendheid en facturering - wordt online en in real-time beheerd. De Cloud-oplossingen die eerst hun klanten voordelen hebben opgeleverd worden nu door aanbieders ingezet om hun dienstverlening te transformeren.

De technologie van Artificial Intelligence (AI) maakt specialistische expertise beschikbaar via natuurlijke taalinterfaces, ter vervanging van persoonlijke ontmoetingen. Verschillende diensten die via AI kunnen worden aangeboden zullen deskundigheid vrijmaken om transformerende innovatie aan klanten te leveren.

In de loop der tijd hebben de bedrijven binnen de professionele dienstverlening veel kennis en expertise opgebouwd, maar tot nu toe was dit alleen beschikbaar voor klanten in het kader van een formele opdracht. Digitale innovaties bieden de platforms waarop deze activa te gelde kunnen worden gemaakt; toonaangevende bedrijven zullen op zoek gaan naar manieren om deze diensten digitaal aan te bieden via abonnement-gebaseerde pakketten.

Deze veranderingen zullen het traditionele rentabiliteitsmodel van factureerbare uren minus kosten ontwrichten. Tot nu toe moesten de bedrijven hun vaste personeelsbestand uitbreiden om de inkomsten lineair te verhogen. De veranderingen in de dienstverlening bieden mogelijkheden voor niet-lineaire groei.

Cloud solutions


Het betreden van deze markt vereist vaardigheden om het aanbod te ontwikkelen, te ondersteunen en voortdurend te verbeteren om zo de inkomsten te verhogen.

"Cloud-oplossingen, die de vereiste gegevens, AI-algoritmen en gemakkelijk toegankelijke gebruikersinterfaces bevatten, zullen de sleutel tot succes vormen.”

2/ Resultaatgerichte prijsstelling


Klanten zijn steeds meer gefocust op de gewenste bedrijfsresultaten in plaats van de inspanning die gepaard gaat met de levering, wat aanzet geeft tot nieuwe contractstructuren en relaties met leveranciers. Dit model draagt een groot deel van het risico van de klant over naar de verlener van de professionele dienst, en de uitdagingen omvatten het opstellen van nauwkeurige offertes die beide partijen in staat stellen om de levering te monitoren en het succes te meten. Herhaalbaarheid is de sleutel tot het definiëren van winstgevende voorstellen, gebaseerd op eerdere prestaties en resultaten.

Deze innovaties strekken zich uit over de volledige levensduur van een opdracht, waardoor managers de kosten in real-time kunnen volgen en flexibele middelen kunnen inzetten om de levering op schema en binnen het budget te houden. Nauwe samenwerking tussen leverancier en klant kan via digitale platforms mogelijk worden gemaakt, waardoor gemengde klant/provider teams effectiever kunnen samenwerken.

In de contracten worden de door de klant verwachte resultaten vastgelegd, met minder details over de manier waarop het eindresultaat zal worden bereikt. Voor deze verschuiving zijn nieuwe vaardigheden nodig om meetbare resultaten te definiëren die zowel tijdens als aan het einde van een opdracht kunnen worden beoordeeld.

"Projectmanagers zullen nieuwe instrumenten nodig hebben om de prestaties en winstgevendheid in real-time te monitoren, om ervoor te zorgen dat de verwachtingen van de klant en het budget in acht worden genomen."

3/ Virtueel Personeelsbestand

De bedrijfsmodellen voor tijd en materialen zijn afhankelijk van de uitbreiding van het personeelsbestand om het bedrijf te laten groeien. In het evoluerende technologische klimaat ontstaan mogelijkheden voor bedrijven binnen de professionele dienstverlening om hun middelen te flexibiliseren en zo aan de projecteisen te voldoen. De talentenmarkt wordt steeds meer gedigitaliseerd, waardoor organisaties in staat zijn om gespecialiseerd talent te identificeren, aan te trekken en in te zetten voor specifieke taken. De teams kunnen naar behoefte worden geflexibiliseerd. De traditionele personeelspiramide zal steeds meer worden vervangen door een op maat gemaakt talentprofiel van de medewerkers die bij elke opdracht worden ingezet.

Er zijn krachtige samenwerkingsplatformen beschikbaar om het virtuele personeel in staat te stellen als virtuele teams in overeenstemming te werken en diensten te leveren wanneer dat nodig is. Talent kan toegankelijk zijn op de open markt via talentplatforms of via partnerschappen met gespecialiseerde organisaties.

Workforce Managementsystemen worden steeds geavanceerder, waarbij verouderde, op spreadsheets gebaseerde resource-allocatie wordt vervangen door real-time sourcing- en monitoringsystemen die een effectief beheer van virtuele teams over medewerkers en externe bronnen mogelijk maken.

Nieuwkomers op de markt komen "digitaal-ready" aan

Bedrijven binnen de professionele dienstverlening zullen deze veranderingen moeten omarmen om te kunnen blijven concurreren

Share this blog: