Services Services

Best practices voor effectief Competentie Management

Philippe Boulicaut |

Competentie management vormt de centrale spil bij het meten van de prestaties binnen een bedrijf, zeker wanneer deze in een geïntegreerd platform wordt toegepast. Als toonaangevend wereldwijd speler op het gebied van talentmanagement, kan SOA People u de best practices demonstreren die worden gebruikt bij onze SuccessFactors klanten.

Bedrijven die best practices toepassen, definiëren als eerste een competentiemodel dat gebruikt kan worden in alle gebieden van talentmanagement:

  • Recruitment
  • Beoordelen
  • Management Development
  • Loopbaanplanning

Deze bedrijven zorgen ervoor dat tijdens de ontwerpfase van de competentiecatalogus of –catalogi alle werknemers dezelfde taal spreken om de belangrijkste competenties te benoemen en te beschrijven.

Zodra de competenties zijn bepaald, worden ze gekoppeld aan profielen. Hierdoor ontstaat inzicht in de competenties van de “TOP PERFORMERS” en voor welke competenties verder gezocht moet worden.

Deze bedrijven implementeren ook een methode voor het systematisch meten van competenties als onderdeel van het beoordelingsproces, om antwoord te krijgen op de vraag hoe de prestaties zijn gerealiseerd. Door geïntegreerd beheer van competenties in SuccessFactors, kan de manager met behulp van de module Performance & Goals van SuccessFactors het hele team evalueren op basis van gemeenschappelijke competenties.

Wanneer de beoordeling is afgerond, kan HR het vereiste competentie niveau vergelijken met het verwachten niveau op de sleutelposities binnen de organisatie. Indien nodig kan de kloof voor specifieke competenties worden opgelost door externe werving of door specifieke training aan te bieden.

Met een geïntegreerd oplossing als SuccessFactors stelt het hen in staat om trainingen te identificeren uit de opleidingscatalogus die beschikbaar is in de Development en Learning modules.

Meten van (management) competenties binnen de organisatie, faciliteert HR op het gebied van loopbaanontwikkeling. Bijvoorbeeld voor het zoeken naar medewerkers met vergelijkbare competenties, functionaliteit beschikbaar in SuccessFactors.

Tot slot, stelt het deze bedrijven in staat om pro-actief te handelen. Bijvoorbeeld om voor de pensionering van medewerkers, hun kennis en vaardigheden te binnen de organisatie te borgen.

Effectief competentiemanagement is gebaseerd op het sturen van kennis en kunde van medewerkers met het oog op het realiseren van de strategische doelen. SOA People helpt bij een geïntegreerde aanpak op basis van SuccessFactors best practice.

Share this blog: