Services Services

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Bart Andriessen |

Voor 2020 was het normaal om een hoger werkkapitaal te hebben in de vorm van voorraden. Echter, tijdens de Covid-19 pandemie bleven veel producten op de plank liggen, waardoor deze voorraden moesten worden afgeschreven. Dit resulteerde op zijn beurt in een dalend werkkapitaal. Werkkapitaal is voor elk bedrijf belangrijk, want met een gezond werkkapitaal is het eenvoudiger om schulden af te lossen, investeringen te doen of in moeilijke tijden te overleven. Maar wat is werkkapitaal nu precies? Waar dient het voor en waarom is het zo belangrijk om het werkkapitaal goed op orde te hebben? Dat gaan we aan de hand van deze blog uitleggen.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is bedrijfskapitaal dat op de balans van een bedrijf staat. Bestaande uit openstaande vorderingen en bedrijfsvoorraden (vlottende activa) aan de linkerkant van de balans en nog te betalen verplichtingen (vlottende passiva) aan de rechterkant van de balans.

Laten we voor nu focussen op de linkerkant van de balans, omdat daar de grootste uitdagingen zitten. Dit zijn de grootste uitdagingen, omdat:

  1. Men facturen van klanten steeds vaker moet opvolgen om betalingen op tijd binnen te krijgen.
  2. Men de bedrijfsvoorraad op een optimaal niveau wil houden, met een vlotte doorlooptijd, want tijd is geld!

Aan de rechterkant van de balans is het eenvoudiger om alles onder controle te houden aangezien de betalingsverplichtingen inzichtelijk zijn. Als we ons focussen op de vorderingen en de voorraden is het mogelijk om deze als volgt te categoriseren:

  1. DSO : Aantal dagen dat de klantfacturen open staan (Days Sales Outstanding)
  2. DIO : Aantal dagen dat de voorraad in het magazijn ligt voordat deze wordt verkocht

          en uitgeleverd (Days Inventory Outstanding)

  1. DPO : Aantal dagen dat de facturen van de leveranciers open staan (Days Payable

           Outstanding).

Waarom is werkkapitaal optimaliseren zo belangrijk?

Het antwoord op deze vraag is relatief eenvoudig aangezien geld vast zit in openstaande facturen en voorraden. Zolang geld vast zit in deze posten is het niet mogelijk om te gebruiken. Wat uiteindelijk kan leiden tot tijdelijke of structurele liquiditeitsproblemen. Dat laatste probeert ieder bedrijf te voorkomen.

Om dat te voorkomen gaan we op zoek naar de optimalisatie van werkkapitaal, omdat je aan de ene kant klanten de mogelijkheid wilt bieden van kopen op rekening en aan de andere kant is er cash nodig om te investeren in het bedrijf. Datzelfde geldt ook voor de voorraden, er is voorraad nodig om op tijd te kunnen leveren aan klanten, maar veel voorraad of “slow moving stock’’ is niet wenselijk, dit kost geld en als voorraad afgeschreven moet worden gaat dat uiteindelijk ten koste van de bedrijfswinst.

In ons volgende blog gaan we dieper in op de logistieke impact van werkkapitaal en Hoe we jouw werkkapitaal kunnen optimaliseren.

Bart

 

                Auteur: Bart Andriessen

                Value management expert & Account Manager

 

Share this blog: