Services Services

Hoe uw onderhoudsplanners uw bedrijfsmiddelen in goede conditie houden

Paul Smitherman |

Om de bedrijfsmiddelen in goede conditie te houden en een naadloze productiecontinuïteit te garanderen, moet het onderhoud van uw apparatuur en machines zorgvuldig worden beheerd.  Uw onderhoudsplanners hebben er hun handen vol aan om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden gepland en uitgevoerd worden op een tijd- en kostenefficiënte manier die ook de veiligheid van alle medewerkers en klanten garandeert.

Het eerste waar de planners over nadenken is de uit te voeren taak. ‘Waarom’, ‘wanneer’, ‘waar’ en ‘hoe’ zijn allemaal vragen die gedetailleerde antwoorden nodig hebben zodat planners het werk kunnen inplannen.

Het bepalen van de aard van de taak stelt de planner in staat om taken te prioriteren; is het werk preventief, corrigerend waar apparatuur wordt gerepareerd of vervangen na slijtage, storingen of defecten, of voorspellend door gebruik van sensorgegevens voor het monitoren en evalueren van het systeem? Om het werk te kunnen inplannen, moeten de planners dit vervolgens afstemmen met de productieteams, want er is groen licht nodig voor een bepaald tijdstip en een bepaalde dag waarop hun technici in staat zijn om op de onderhoudslocatie te gaan werken; dit kan een spoorlijn zijn of machines in een grote fabriek.

Regelgeving is ook een belangrijke factor bij de planning van het onderhoud. Vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid zijn er waarschijnlijk juridische gevolgen verbonden aan het niet-naleven van regelgeving binnen uw branche. Brandblusapparaten moeten bijvoorbeeld elk jaar worden gecontroleerd.

De onderlinge afhankelijkheid, ook wel netwerkplanning genoemd, is een belangrijk onderdeel van het planningsproces, waarbij de ene machine of het ene apparaat afhankelijk kan zijn van een andere; daarom moet hier in het schema van de onderhoudsplanning rekening mee worden gehouden.

Binnen de onderhoudsplanning is er niet bij uitstek een focus op de inzet van individuele mensen, aangezien planners geneigd zijn om voor uitvoering van het onderhoud een bepaald deskundig team aan te wijzen, in plaats van een persoon die wel of niet beschikbaar is op een bepaalde dag. Prioriteit ligt echter bij de planning van de uit te voeren taak, en de manier waarop dit bereikt wordt is aan de verschillende teamleiders binnen de onderhoudsafdeling. Uw planner moet de vereiste vaardigheden van het onderhoudsteam beoordelen, bepalen of u een monteur of een elektricien nodig hebt, enzovoort.

Uitbesteding speelt vaak een grote rol bij de planning van het onderhoud. Organisaties willen soms geen financiële verplichting voor een fulltime onderhoudsteam, maar kiezen ervoor deze als dienst in te huren wanneer ze het nodig hebben. Onderaannemers worden beheerd door uw planners.

dus hoe kun je dit alles eenvoudig en naadloos bereiken?

Ready4 Advanced Scheduling (R4AS) is een krachtige grafische werk- en middelentool die naadloos integreert met uw SAP-systeem, zowel in SAP ECC als SAP S/4HANA. Het is een radicale vernieuwing in de planningsprocessen en optimaliseert het beheer van middelen. Neem nu contact met ons op voor een demonstratie en ontdek hoe u het werk van uw planners kunt vereenvoudigen.

Share this blog: