Services Services

Waarom zou u uw klanten en leveranciers op krediet moeten controleren?

Paul Smitherman |

Bescherm uw organisatie door inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van belanghebbenden voordat contracten worden getekend. Krijg een betrouwbaar beeld van de financiële status van elke zakelijke partner. Richt u op de juiste prospects die het meest waarschijnlijk snel-betalende klanten zullen worden en zorg voor een betrouwbaardere kasstroom.

Onbetaalde facturen en achterstallige betalingen nemen toe, waarbij bedrijven volgens recent onderzoek gemiddeld tot 72 dagen wachten op betaling. De levenslijn van B2B-verkopen is gebaseerd op krediet en in veel gevallen zijn de betalingen te laat, waardoor u geen andere keuze heeft dan uw eigen leveranciers te laat te betalen vanwege uw eigen problemen omtrent financieel management.

Vertragingen in de betalingen veroorzaken problemen die de prestaties van uw bedrijf kunnen beïnvloeden en die meestal leiden tot een aantal weken administratief werk voor de jacht op openstaande betalingen. Dit beïnvloedt op zijn beurt uw eigen kasstroom en uw vermogen om vooruit te plannen.

Vaak wordt krediet toegekend op basis van de kredietwaardigheid van de slechtste klanten, omdat deze het meest gevoelig zijn voor financiële veranderingen en mislukkingen in de handel. In deze situaties is het belangrijk om een betrouwbaar kredietsysteem te hebben om te allen tijde hun kredietwaardigheid te controleren en te toetsen.

Duurzame bedrijven zijn normaal gesproken degenen die hun klanten evenveel krediet verlenen als ze kunnen terugbetalen. De uitdaging is om uit te zoeken hoeveel krediet u zich kunt veroorloven om te bieden en tegelijkertijd uw blootstelling aan risico's te verminderen.

Uw toeleveringsketen telt

Aan de andere kant moet u een ononderbroken dienst aan uw klanten garanderen via uw toeleveringsketen, met name wanneer u afhankelijk bent van specifieke leveranciers die goederen of diensten leveren die essentieel zijn voor uw activiteiten.

Zo moet u bijvoorbeeld vertragingen in de levering voorkomen, of voorkomen plotseling op zoek te moeten gaan naar een nieuwe leverancier met dezelfde kwaliteit goederen die onmiddellijk kan leveren. Waar u regelmatig te maken heeft met incidentele leveranciers of afhankelijk bent van een specifieke leverancier om een specifieke productielijn te runnen om zijn eigen klanten te bevoorraden, is een ononderbroken service van cruciaal belang voor uw vermogen om succesvol te kunnen leveren.

Daarom is, op het gebied van financiële gezondheid en duurzaamheid, het evalueren en bewaken van de risico's van essentiële leveranciers de beste manier om een veilige en continue dienstverlening te garanderen.

Een betrouwbare financiële gezondheidscontrole van uw zakenpartners verkrijgen

Er zijn enkele basismaatregelen die u kunt nemen om uw organisatie te beschermen door middel van vergaring van inzicht in de kredietwaardigheid van uw klanten, leveranciers en andere belanghebbenden voordat u een contract ondertekent.

Het verkrijgen van een bedrijfsrapport van een gerenommeerd kredietbureau zoals Dun & Bradstreet (D&B), Creditsafe, Coface Central Europe, CRIF Bürgel, of Creditreform is over het algemeen de snelste manier om een betrouwbaar beeld te krijgen van de financiële status van een zakenpartner.

Met deze rapportages krijgt u eenvoudig inzicht in de huisstijl, de juridische status en de personen die verantwoordelijk zijn voor de relatie, en kunt u de factuur- en contactgegevens van uw zakenpartners actueel houden.

De meeste bedrijfsrapporten bevatten een kredietscore die de levensvatbaarheid van een organisatie samenvat en waarschuwt voor bedrijfsrisico's om een goed onderbouwde besluitvorming te ondersteunen.  Hiervoor hanteren kredietbureaus verschillende wegingssystemen en statistische methoden zodat er rekening gehouden kan worden met specifieke kenmerken die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties, zoals bedrijfsgrootte, demografie, eigendom, openbare informatiebestanden, financiële gegevens, sectoranalyse en uitspraken van districtsrechtbanken. Zij leveren vervolgens een globale risicoscore die doorgaans een laag risiconiveau correleert met een hoge kredietwaardigheid.

Hieruit volgt dat u kredietlimietaanbevelingen krijgt die het totale kredietbedrag aangeven dat op een bepaald moment nog lopende mag zijn. Dit cijfer wordt typisch berekend door het kredietbureau en is gebaseerd op belangrijke balanscijfers zoals de laatst gepubliceerde omzet- of activa-waarden, alsook specifieke sectorgegevens, vooral voor bedrijven zonder beschikbare balanscijfers.

Door bepaling van de kredietwaardigheid en kredietlimiet van uw klanten kan een hoge ROI worden gemeten door te richten op de juiste prospects die het meest waarschijnlijk snel-betalende klanten zullen worden en daardoor betrouwbaardere kasstromen zullen opleveren.  Tegelijkertijd kunt u de continuïteit van uw eigen toeleveringsketen en de naleving van SLA's waarborgen door de kredietwaardigheid van belangrijke leveranciers te bewaken en kunt u sneller reageren in het geval van voorspelbare verstoringen van de levering.

Uw bestaande klanten en leveranciers bewaken

Men werkt vaak met een aanzienlijk aantal klanten en leveranciers; het kan een uitdaging zijn om ze allemaal tegelijk te overzien. Alle gerenommeerde kredietbureaus stellen u in staat om de kredietactiviteiten van een bedrijf, zoals ratings en aanbevelingen voor kredietlimieten, te monitoren via uw eigen website platform. Door uw sleutelaccounts toe te voegen aan een bewakingslijst ontvangt u meldingen van wijzigingen in hun financiële status, zodat u snel kunt reageren voordat het te laat is.

De standaard betaalmodellen in de sector bewaken met betalingspools

Sommige gerenommeerde kredietbureaus zoals Dun en Bradstreet (D&B) en Creditreform bieden ook gratis gegevens over de betalingsprestaties die aangeven hoeveel dagen een bedrijf gemiddeld nodig heeft om zijn rekeningen te betalen. Deze gegevens worden verzameld uit gedeelde facturen van bedrijven die deelnemen aan een informatiepool en worden regelmatig bijgewerkt.

Op deze manier kunnen bedrijven die deelnemen en hun eigen gegevens delen, hun eigen aantal dagen van uitstaande betalingen gemakkelijk vergelijken met gegevens van andere deelnemers aan de pool en het gemiddelde in de sector als benchmark gebruiken om te achterhalen wanneer een onderhandeling om de betalingstermijnen te verkorten succesvol kan zijn. Dit maakt ze ook attent op informatie over betalingsverstoringen bij andere leden van de pool.

Vervolgstappen om deze uitdagingen op te lossen

Of u nu een KMO of een groot bedrijf bent, de complexiteit van het verwerken van grote hoeveelheden kredietgegevens uit verschillende bronnen kan ontmoedigend zijn, of het nu gaat om monitoringdiensten of verschillende web-platforms. Er zijn echter softwareoplossingen op de markt die naadloos integreren met uw eigen bedrijfssystemen en in real time aansluiten op de grote kredietbureaus.

Naast de gegevensverwerking maken deze software-oplossingen de centrale opslag van grote hoeveelheden gegevens in gestructureerde vorm mogelijk en stellen u in staat de kredietrapportagegegevens kruiselings te analyseren met uw bedrijfsgegevens.

Deze oplossingen geven u ook de mogelijkheid om vroegtijdige waarschuwingssystemen te configureren op basis van vrij definieerbare toleranties, bijvoorbeeld wanneer een rapport-update wordt geleverd door een toegewezen kredietbureau en de score drastisch is gewijzigd.

Binnen SAP is een zeer gevestigde SAP-oplossing op de markt: de Credit Management Suite. Deze biedt een dynamisch SAP-platform als enkelvoudig contactpunt naar gerenommeerde internationale kredietbureaus via de SAP AddOn-component CGsprint. CGsprint helpt u om potentiële risico's gemakkelijk te identificeren en geeft een visueel en transparant beeld van uw zakenpartners. Het automatiseert de kredietbewaking en neemt administratief werk uit handen van credit managers en inkoopdirecteuren, zodat zij zich kunnen concentreren op analyse en het opsporen van zakelijke kansen.

Deze oplossing kan worden gebruikt als een unieke module en kan de basis leggen voor een complete professionele kredietbeheer-suite met behulp van een reeks andere modulaire sprintsoftwarecomponenten die nuttige hulpmiddelen bevatten zoals de beoordeling van uw eigen risicogegevens, zoals betalingsgeschiedenis, verkooponderzoeken, zekerheden, kredietverzekering, factoring, geschillen en incassoprocessen.

Bridgestone credit management

Share this blog: