Services Services

Uw SAP-traject naar duurzaamheid met SOA People

Paul Smitherman |

Bedrijven in alle soorten en maten staan ​​voor de fundamentele uitdaging om CO2-neutraal te worden en Net Zero-doelstellingen te halen. Zij moeten:

  • Duurzaamheid inbedden in hun primaire bedrijfsprocessen
  • Voldoen aan strengere wettelijke controles
  • Ervoor zorgen dat leveranciers voldoen aan hun normen voor Net Zero-uitstoot
  • Omgaan met milieubewust personeel dat van hun werkgever transparantie eist over de ecologische footprint van het bedrijf

Zoals de meeste technologiebedrijven van vandaag, onderkent SAP niet alleen het belang van zijn eigen milieu-impact, maar ook zijn verantwoordelijkheid om klanten wereldwijd te helpen te voldoen aan deze uitdagingen door duurzaamheid in hun bedrijfsprocessen in te bedden.

Groene groei benutten

COP26 signaleerde dat Net Zero-doelstellingen nu ongeveer 70% van de wereldeconomie raken. Het feit dat toenemende regelgeving de groei van deze economieën niet in de weg staat, toont aan dat groene groei mogelijk is. 

Het streven naar duurzaamheid biedt zakelijke kansen. Organisaties die snel het pad van duurzame innovatie inslaan, zullen die kansen eerder benutten. Zo is er een toenemende vraag naar transparantie over de CO2-footprint bij werknemers die liever voor milieuverantwoorde organisaties willen werken en bij investeerders die positief staan ten opzichte van klimaatacties van bedrijven.

Om 'groene groei' te stimuleren, is het de missie van SAP om een ​​'groene lijn', die duurzaamheidsdata in bedrijfsprocessen opneemt, toe te voegen aan de meer financieel gerichte bedrijfsinformatievoorziening. SAP positioneert zichzelf als een enabler voor bedrijven om duurzaam te worden met een portfolio gericht op drie pijlers: Zero Emissions door klimaatactie, Zero Waste door circulaire economie en Zero Inequality door sociale verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid en het SAP-portfolio

SAP introduceert 'Chasing Zero'-duurzaamheid in zijn gehele end-to-end productportfolio en creëert tegelijkertijd in hoog tempo nieuwe oplossingen die klanten ondersteunen bij het inbedden van duurzaamheid in hun primaire bedrijfsprocessen.

Van de 3 pijlers van SAP Chasing Zero richt Zero Emissions zich op het verminderen van de uitstoot binnen uw bedrijfsactiviteiten door de emissies van u en uw leveranciers te meten, te berekenen en te rapporteren. Het initiatief omvat het stimuleren van duurzame groei met zowel de inkoop als de verkoop van producten en diensten die koolstofarm zijn.

SAP-producten die Zero Emissions mogelijk maken, zijn onder meer:

  • ​​SAP EHS Environment Management - nu onderdeel van het SAP S/4HANA-portfolio - meet, berekent, monitort en rapporteert over de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met alertering over het overschrijden van drempelwaarden om te waarborgen dat u blijft voldoen aan uw bedrijfsdoelstellingen.
  • SAP Product Footprint Management is een nieuw product gebouwd op SAP BTP dat uw CO2-footprint op productniveau berekent. Voorheen kon dit alleen op bedrijfsniveau. De oplossing werkt met data uit externe bronnen zoals externe dataproviders, footprint scores en dashboards waar u op directieniveau de prestaties kunt checken en rapporteren.

Met berichten dat er in de VS per persoon al meer dan 10 aangesloten apparaten zijn, is het geen wonder dat het Zero Waste-initiatief van SAP naar de circulaire economie kijkt om afval te helpen verminderen via hergebruik en recycling, en door het vermijden van onnodige milieubelasting. Hier bouwt SAP oplossingen rond product lifecycle management, waaronder SAP S/4HANA for Product Compliance en SAP Responsible Design & Production, voor de ondersteuning van de noodzaak om in verschillende landen te moeten voldoen aan lastige rapportageverplichtingen.

Met Zero Inequality activeert SAP technologische innovatie om sociale verantwoordelijkheid te nemen, met betrekking tot gebieden zoals goed werkgeverschap of inclusieve, sociale gelijkheid. SAP SuccessFactors ondersteunt al gelijke kansen, genderkwesties en beloning, maar verwacht nog veel meer op deze gebieden te gaan doen.

Een duurzaam bedrijf worden met de ondersteuning en begeleiding van SOA People

Als toonaangevende SAP-partner die klanten al vele jaren helpt om te transformeren in uitzonderlijk efficiënte, goed presterende bedrijven, zijn we 100% gefocust om u te helpen uw duurzaamheidsuitdagingen te overwinnen.

Ebook intelligent enterprise

Share this blog: