Services Services

SAP Sustainability Day: nieuws over duurzame oplossingen

Paul Smitherman |

De onlangs gehouden virtuele SAP Sustainability Day gaf ons een unieke gelegenheid om SAP's showcase van innovaties en functionaliteiten op het gebied van duurzaamheid veel gedetailleerder te leren kennen dan tijdens de lancering in april.

Wij geven u graag een overzicht van de strategie van SAP en wat er zoal nieuw is op het gebied van duurzaamheid:

SAP heeft een strategische benadering van duurzaamheid uitgewerkt

SAP's duurzaamheidsportfolio rust op 4 pijlers:

 • Zero Emissions with Climate Actions
  • Gericht op het helpen van klanten om in de hele onderneming hun uitstoot te verminderen door hen in staat te stellen emissies te meten, deze te vast te leggen en erover te rapporteren
 • Zero Waste met een circulaire aanpak
  • Circulaire benadering toepassen om door hergebruik en recycling afval te verminderen en onnodige belasting van het milieu te vermijden 
 • Zero Inequality door sociale verantwoordelijkheid te nemen
  • Het kunnen oppakken van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door aan de regels te voldoen voor inclusieve, sociale gelijkheid op het gebied van geslacht en beloning
 • Holistische sturing en rapportage 
  • Duurzaamheid en holistische rapportage mogelijk maken door operationele data in kaart te brengen om de impact van besluitvorming te laten zien

SAP lanceert nieuwe producten en oplossingen voor duurzaamheid

SAP Product Footprint Management 

Deze onlangs geïntroduceerde cloudapplicatie draait op het SAP Business Technology Platform. De applicatie legt de ecologische voetafdruk van producten vast gedurende hun levenscyclus, zodat klanten op grote schaal hun product footprints inzichtelijk kunnen maken, de uitkomsten kunnen evalueren en op directieniveau rapporteren. SAP Product Footprint Management vormt ook een aanvulling op de bestaande SAP EHS Environment Management-oplossing waarmee u uw footprint op bedrijfsniveau kunt volgen.

SAP Footprint Management heeft live connectiviteit met SAP S/4HANA Cloud en SAP S/4HANA, en maakt dus gebruik van data die al in het systeem aanwezig is. Dit is van meerwaarde in operationele bedrijfsprocessen.

SAP Responsible Design and Production

Dankzij de live connectiviteit met SAP S/4HANA heeft deze oplossing toegang tot systeemdata van derden en combineert zij deze met wereldwijde regelgeving, zodat u Extended Producer Responsibility (EPR), belasting op plastics en andere verplichtingen van het bedrijf op het gebied van materiaalkeuzes kunt doorrekenen. De oplossing is ontworpen om klanten te helpen hun producten duurzaam te maken en afval te verminderen. Zij biedt inzicht in de impact op de levenscyclus en op het milieu van keuzes die al in de designfase worden gemaakt.

Bestaande SAP-oplossingen die duurzaamheid ondersteunen

SAP EHS Environment Management

Deze oplossing biedt de mogelijkheid om GHG-emissies te meten, te berekenen en te volgen. U kunt activiteits- en operationele data, bijvoorbeeld over het verbruik van brandstof of elektriciteit, verzamelen en analyseren, en waarschuwingen instellen als kritische niveaus dreigen te worden overschreden en de veiligheid in het geding komt. Dit helpt ook om ongeplande uitval te voorkomen, zodat de operationele continuïteit beter gewaarborgd is.

SAP S/4HANA Cloud

Deze oplossing integreert duurzaamheid in uw kernbedrijfsprocessen, met de benodigde functionaliteit, automatisering en analyses ingebouwd. Zij biedt veel meer inzicht in, en controle op uw bedrijfsvoering als het gaat om CO2-uitstoot, sociale verantwoordelijkheid, materiaalgebruik en klimaatregelgeving.

SAP Business Technology Platform (BTP)

Met SAP BTP kunt u toepassingen uitbreiden over uw bedrijfsnetwerken en duurzame groei mogelijk maken. Het platform geeft u ook gecentraliseerde data en inzicht in gebieden zoals compliance, supply chain-ontwikkelingen en ESG-rapportage. 

SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite

Deze suite biedt analyse en inzicht in HR-gegevens vanuit het perspectief van compliance en ethiek om diversiteit van het personeelsbestand en inclusie in de hele organisatie te waarborgen.

Share this blog: