Services Services

SAP S/4HANA - de nieuwe Situation Handling-functionaliteit

Paul Smitherman |

Stelt u zich eens voor dat uw ERP nog intelligenter zou zijn en deze u geautomatiseerd in staat zou stellen business value te realiseren en de productiviteit te verbeteren. Met een intelligent ERP-systeem kunnen uw gebruikers repetitieve en standaardbedrijfsprocessen automatiseren, zodat ze zich kunnen concentreren op taken met een hogere waarde omdat zij alleen aandacht hoeven te besteden aan problemen die zich bij uitzondering voordoen. Dankzij de in uw ERP ingebouwde automatisering en intelligentie hebben uw medewerkers onder meer op een selfservice-manier rechtstreeks toegang tot standaardgegevens en -analyses  zonder dat ze bij een derde partij aanvragen voor specifieke rapporten hoeven in te dienen. 

Het concept van Management by Exception groeit mee met de automatiseringscapaciteit en nu extra in SAP S/4HANA dankzij de nieuwste digitale gebruikerservaring met Fiori 3.

Nieuwe functionaliteit om de productiviteit te verbeteren

SAP S/4HANA voert de productiviteit verder op met de nieuwe Situation Handling-functionaliteit. Situation Handling is een techniek die gebruikers op de hoogte stelt van ongewone situaties in hun werk die aandacht behoeven. De techniek helpt vervolgens om de situatie op te lossen op basis van alle relevante informatie en mogelijke oplossingen. Zij is nu een standaard onderdeel van SAP S/4HANA en de Fiori 3-technologie, dus u hoeft het niet als add-on aan te schaffen. Situation Handling  bevat vooraf geconfigureerde of aangeleerde situaties, maar u kunt ook uw eigen situaties creëren of wijzigen.

Op basis van vooraf gedefinieerde drempelwaarden worden gebruikers op de hoogte gebracht van lopende problemen en krijgen ze contextuele informatie over een bepaalde situatie, samen met voorgestelde acties en aanbevelingen. Een voorbeeld: als de levering van een leverancier aan uw magazijn niet compleet is, kunnen bepaalde acties worden voorgesteld, zoals een alternatieve leverancier inschakelen die wel aan uw eis kan voldoen. Meldingen kunnen worden ontvangen via de Fiori-interface, via e-mail of in native apps op uw mobiele device. Andere voorbeelden van veel  voorkomende situaties en meldingen zijn:

  • Een voor betaling geblokkeerde factuur loopt binnenkort uit de betalingstermijn. Risico van te late betaling.
  • U heeft 80% van uw digitale toegangsrechten opgebruikt. Vernieuw de licentie als u deze service wilt blijven gebruiken.

Voor de huidige ECC-gebruikers zal Management by Exception met proactieve meldingen een grote verandering betekenen. Bij ECC krijgt u nu bijvoorbeeld geen melding als een verkoopofferte bijna afloopt. Met de nieuwe Situation Handling-functionaliteit van SAP S/4HANA krijgt u daarentegen wel een waarschuwing als de vervaldatum dreigt te verlopen en krijgt u bovendien opties om te reageren gepresenteerd.

SAP S/4HANA biedt u Intelligente ERP en omvat Fiori 3, waar Machine Intelligence een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Met de nieuwe Situation Handling-functionaliteit laat u uw bedrijf slimmer werken en maakt u van uw gebruikers intelligence enterprise-medewerkers.

Share this blog: