Services Services

Hoe Value Tracking direct bijdraagt ​​aan de bedrijfsprestaties

Paul Smitherman |

Het is niet altijd eenvoudig om aan hoger management en stakeholders het bewijs te laten zien van de 'waarde' van uw investeringen in SAP en de voordelen die ze het bedrijf brengen. Of het nu gaat om winsten of besparingen, om veranderde bedrijfscultuur of verkregen grip op de groei van het bedrijf, het is om tal van redenen van vitaal belang om te bewijzen dat uw SAP-project succesvol is verlopen. Dit is waar Value Tracking om de hoek komt kijken. Door een scala aan waardestatistieken te bieden, wordende voordelen van een project voor de hele organisatie inzichtelijk en krijgt het bedrijf de mogelijkheid om snel te reageren als er wijzigingen nodig zijn. 

Wat bedoelen we met Value Tracking?

Value Tracking legt de sterke en zwakke punten van uw eerdere en lopende projecten bloot door gebruik te maken van feiten en gegevenstrends om de werkelijke business value te meten. Het werkt door de trends van verschillende KPI's vast te leggen om te beoordelen of ze binnen de looptijd van het project zijn toe- of afgenomen. 

Als u belangrijke vragen over Value Management kunt beantwoorden met op feiten gebaseerd bewijs, kan dit ertoe leiden dat er extra middelen beschikbaar komen. Als u bijvoorbeeld handmatige versus digitale processen wilt vergelijken, is het nodig om het verschil in gemeten snelheid, tijd en kosten tussen beide te berekenen. Dat kan met Value Tracking. U kunt Value Tracking ook gebruiken om per maand, per land, per fabriek of zelfs per inkooporganisatie te vergelijken. 

Zodra u duidelijk en feitelijk kunt zien hoeveel of hoe weinig waarde wordt gegenereerd in verschillende delen van het bedrijf, is het gemakkelijker en sneller om actie te ondernemen of meer middelen aan te vragen.

De businesscase voor een Value Tracking-platform

Veel SAP-projecten worden aangestuurd aan de hand van tijdschema's en budgetten, maar minder op basis van de gemeten waarde die ze hebben voortgebracht of voortbrengen. Als het onderwerp Value Tracking ter sprake komt, vragen veel klanten zich af of ze wel genoeg middelen en budget hebben om weer een ander stukje software te implementeren, 'tijdige' analyses uit te voeren, rapportages te maken, enzovoort. Ze denken vaak dat het niet het juiste moment is om naar Value Tracking te kijken, omdat ze zich al hebben gecommitteerd aan bestaande SAP-projecten. 

Maar omdat data van eerdere en huidige projecten direct beschikbaar zijn, kunnen deze eenvoudig worden gebruikt om stijgende en dalende KPI-trends te monitoren. Als het bijhouden van waarde is afgestemd op een lopend project, kunt u de verkoopcyclus afstemmen op de livegang om te kijken naar de niveaus van Continuous Improvement en van de waarde die wordt gegenereerd. Als het project al live is gegaan, kunt u de voordelen berekenen die u mogelijk al teweeg heeft gebracht.

Kant-en-klare oplossingen zoals Performer voor SAP zijn feitelijk geautomatiseerd en doen het werk voor u, zonder veel handmatige tussenkomst. Als het gaat om interne marketing, biedt Performer for SAP krachtige inzichten en voordelen die teamwork en goede besluitvorming kunnen bevorderen. Vooral voor millennials kan het laten zien van de waarde van hun bijdrage aan een project van betekenis zijn en ertoe bijdragen dat zij gemotiveerd blijven.

Performer voor SAP vertegenwoordigt gemiddeld slechts 20% van de kosten van één enkel, klein SAP-project, maar kan vervolgens worden gebruikt voor al uw SAP-projecten, waardoor de kosten verder worden verlaagd en de waarde en inzichtelijkheid voor uw gehele SAP-portfolio worden verhoogd.

Het meten van de waarde van uw opgeleverde projecten zou een vaste gewoonte moeten worden. In een onvoorspelbare nieuwe wereld is het verstrekken van concrete feiten over de waarde die u voortbrengt beslist de beste manier om bij te dragen aan de prestaties van uw bedrijf.

 

New call-to-action

Share this blog: