Services Services

Waarom Value Management en Process Mining elkaar aanvullen

Paul Smitherman |

De combinatie van Value Management en Process Mining is van meerwaarde voor uw organisatie. Ontdek hoe u beide methoden kunt gebruiken om uw prestaties feitelijk te benchmarken en uw SAP Business Proces Management te optimaliseren, wat leidt tot betere besluitvorming, hogere inkomsten en lagere kosten.

Wat is Value Management?

Value Management is een techniek die in de jaren zestig is ontwikkeld. Het is gericht op het definiëren, in stand houden en vergroten van de waarde in geld en marktkapitalisatie van de organisatie. Dit kan rechtstreeks gebeuren door de omzet te verhogen en de kosten te verlagen, ofwel indirect door de strategie en positionering van het bedrijf te verbeteren.

Het komt er in feite op neer dat de bedrijfsdoelstellingen direct kunnen worden gekoppeld aan de winstgevendheid en marktwaarde van de organisatie dan wel aan de effectiviteit en kwaliteit van de producten en diensten die worden aangeboden.

Value Management gaat ervan uit dat de organisatie alleen investeert als het waarde oplevert. Vanuit deze gedachte zou het bedrijf alleen hoogwaardige projecten moeten prioriteren en initiëren die direct effect hebben op het verhogen van de inkomsten of het verlagen van de kosten. Uiteindelijk komt dit streven ten goede zowel aan de aandeelhouders die meer dividend zullen ontvangen als aan de organisatie waarin blijvend wordt geïnvesteerd. 

Veel klanten gebruiken SAP om hun bedrijfsprocessen te digitaliseren. Aangezien de meeste van hun SAP-gegevens al direct beschikbaar zijn, is het mogelijk om de feitelijke bedrijfsprestaties te meten, de waarde van optimalisatieprojecten te voorspellen en de resultaten bij te houden. Daarom zal het aansturen van uw SAP-projecten op basis van business value direct en positief van invloed zijn op de algehele prestaties van uw bedrijf.

Wat is Process Mining?

Process Mining is een techniek die is ontworpen om echte processen (en geen papieren processen) te ontdekken, te bewaken en te runnen. Process Mining werkt door direct beschikbare informatie uit de events logs uit uw informatiesystemen te extraheren en door met het oog op procesverbetering te meten hoe de processen daadwerkelijk worden uitgevoerd versus hoe ze moeten worden uitgevoerd. De techniek omvat meestal geautomatiseerde procesdetectie, nalevingscontrole, modeluitbreiding en voorspellingen en aanbevelingen voor businesscases.

Process Mining gaat over het creëren van lineaire bedrijfsprocessen en waarborgen dat deze op de meest efficiënte manier worden gedefinieerd en uitgevoerd, zodat u deze processen kunt meten en op basis van feiten kunt rapporteren om betere beslissingen te nemen.

Waarom zou je beide technieken gebruiken?

Beide technieken zijn weliswaar verschillend, maar ze vullen elkaar ook aan. Een succesvol bedrijf zal doorgaans beide toepassen. Waar Value Management betekenis geeft aan de vraag waarom een ​​organisatie het ene project of investering boven een ander zou moeten stellen, helpt Process Mining om beter te begrijpen hoe u uw bedrijfsprocessen kunt optimaliseren op basis van feiten, om zodoende hiaten en inefficiënties uit te bannen.

Value Management is altijd een top-downbenadering, omdat het gericht is op de aandeelhouders die de waarde van het bedrijf willen vergroten en de stakeholders die binnen het bedrijf de doelstellingen bepalen. Process Mining is meer een bottom-up benadering, waarbij de system logs van de werkvloer worden gebruikt om inzicht te krijgen en problemen op te lossen.

Hoe u in één platform kunt profiteren van beide technieken

Een succesvolle organisatie moet beide technieken omarmen om ervoor te zorgen dat op hoog niveau de juiste beslissingen worden genomen en om efficiëntieproblemen in de bedrijfsprocessen aan te pakken. 

U vraagt zich misschien af of het überhaupt nodig is om uw bedrijfsprocessen te verbeteren. Om die vraag te beantwoorden, moet u weten hoe efficiënt ze momenteel zijn en bepalen in hoeverre u afwijkt van de best practices van uw branche. Pas als u dit inzicht boven water heeft gekregen, kunt u bepalen of verbetering nodig en haalbaar is, of de investeringen die u op het oog heeft in de praktijk echt waarde zullen opleveren, en hoe u de inkomsten kunt verhogen en de kosten kunt verlagen. 

Benchmark uw datatrends voor waardevol inzicht in uw SAP-projecten

Met dit alles voor ogen hebben wij Performer ontwikkeld, één platform dat helpt bij het benchmarken en optimaliseren van de waarde en prestaties van uw SAP Business Process Management.

Performer gebruikt een bottom-up benadering om KPI-berekeningen te leveren, ontbrekende en verwachte waarde vast te stellen, verschillende investeringen en projecten te identificeren waarmee de organisatie rekening moet houden en scenario's in de businesscase te voorspellen. Als klant gebruikt u vervolgens de data en begeleiding van Performer en voegt deze samen met uw eigen BI-kennis van de bedrijfsstrategie en -doelen om te beslissen welke richting u op moet. 

Bij Performer gaat het erom u alle gemeten feiten te geven om die te vergelijken met branchegenoten, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw bedrijfsstrategie. En hoewel u misschien veel projecten in de pijplijn heeft die als waardevol worden beschouwd, is het prioriteren van de uitvoering van elk van hen de sleutel tot het succesvol bereiken van de gewenste resultaten.

Communicatie van de Proof of Value

Value Tracking stelt u in staat om belangrijke vragen op het gebied van Value Management te beantwoorden en kan er zelfs toe leiden dat extra middelen beschikbaar worden gesteld, door feitelijk bewijs te leveren aan senior executives en andere belanghebbenden.

Het legt de sterke en zwakke punten van uw eerdere en lopende projecten bloot en gebruikt feiten en gegevenstrends om de werkelijke business value te meten. Dat gaat door de trends van uw verschillende KPI's vast te leggen om te beoordelen of ze binnen de looptijd van het project zijn toe- of afgenomen.

Of het nu gaat om winsten of besparingen, om veranderingen in bedrijfscultuur of verkregen grip op de groei van het bedrijf, u kunt de Proof of Value vervolgens communiceren naar senior management en aandeelhouders.

U kunt ook het Change Management dat uw transformatieproject vergt, beter aansturen door de verschillende stakeholders meer op feiten gebaseerd inzicht te geven.

Waarom Performer? 

Wij zijn ervan overtuigd dat Performer uniek is. Eenvoudigweg omdat dit het enige platform is dat Value Management rechtstreeks koppelt aan de werkelijkheid met op echte feiten gebaseerd inzicht, en niet met intuïtie. Natuurlijk zijn er andere tools voor Value Management op de markt, waaronder SAP's VLM (Value Lifecycle Manager), maar er is er geen één die op een neutrale manier volledige integratie met SAP biedt zoals Performer dat wel doet.

Hoewel Performer op zich geen Process Mining-tool is, vormt het een aanvulling op andere Process Mining-tools op de markt door de fasen vóór de optimalisatie van bedrijfsprocessen aan te pakken, waardoor het essentiële verband wordt gelegd tussen het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het vergroten van de marktkapitalisatie. De focus van Performer ligt op het creëren van zinvolle KPI's en hun relatie tot waarde, die op haar beurt weer wordt gerelateerd aan de marktkapitalisatie of de missie en strategie van het bedrijf.

New call-to-action

Share this blog: