Services Services

Automatiseer je bedrijf met iRPA en stel je gebruikers in de gelegenheid zich te richten op meer belangrijke taken

Paul Smitherman |

Alhoewel ERP wordt gezien als hét geïntegreerde managementsysteem van je belangrijkste bedrijfsprocessen, zijn er bijna altijd veel andere interfaces nodig om de bedrijfsvoering te ondersteunen. Dit kan van alles zijn, van leveranciersportals en klantenwebshops tot applicaties zoals Excel, maar ook kredietinstellingen, overheidssites, enzovoort.

Applicaties met elkaar laten samenwerken kandoor middel van interfacing en scripting of codering. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, waarvan sommige al jaren bestaan ​​en niet langer als ‘best practices’ worden beschouwd, en anderen die tot de nieuwe en innovatieve technologieën behoren. Een voorbeeld hiervan is VBA, de scripttaal van Microsoft die je aantreft in Excel, PowerPoint en andere Office-producten. Echter werkt deze niet in andere niet-Microsoft-applicaties.

RPA (Robotic Process Automation) is een relatief nieuwe mogelijkheid die veel toegankelijker en meer generiek is, die ook werkt in niet-SAP-systemen en -applicaties en niet altijd kennis van programmeren vereist. Hier bootsen robots menselijke gebruikers na ten behoeve van de uitvoering van handmatige processen om de uitvoering te automatiseren. Het draagt bij aansnelheid en efficiëntie en zorgt ervoor dat werknemers zich niet meer hoeven bezig te houden met veelvoorkomende taken waardoor meer tijd beschikbaar komt voor belangrijke taken.

Wanneer moeten taken worden geautomatiseerd

Als een taak doorgaans een hoog repetetief karakter heeft of een gecontroleerd proces moet zijn, kan taakautomatisering dit overnemen. RPA verwerkt steeds complexere scenario's en het berekenen van de ROI is relatief eenvoudig en transparant, waarbij de ontwikkelingskosten en de transactiekosten worden opgeteld.

Taakautomatisering en interfacing met SAP

Als het gaat om taakautomatisering, is de strategie van SAP gericht op de Cloud Platform Integration Suite (CPI). De producten voor Process Orchestration en Process Integration zijn al bewezen; klanten profiteren er al jaren van en het onderhoud voor de lokale versie die is afgestemd op SAP NetWeaver 7.5 zal de komende jaren worden voortgezet.

Ondanks dat RPA geen geheel nieuw concept is, is iRPA de laatste ontwikkeling en gaat het verder door technologieën te combineren om zo een ​​totaaloplossing te creëren, meestal met conversational AI (chatbots) en Machine Learning, maar ook met andere zakelijke tools en workflows.

Het uitgangspunt van SAP is dat RPA niet stand-alone is, maar een integraal onderdeel vormt van het SAP Intelligent Business Process Management Platform. RPA is ideaal voor repetitieve handmatige taken, komt iRPA goed tot zijn recht wanneer je interfaces nodig hebt met meerdere systemen, zoals Microsoft-applicaties en websites, of wanneer native integratie niet mogelijk is.

Customer Service is hier een goed voorbeeld van, waar iRPA kan helpen bij het verminderen van fouten, het stimuleren van self service-automatisering en het verhogen van de klanttevredenheid door het optimaliseren en versnellen van processen.

SAP iRPA verbetert de prestaties en productiviteit van je bedrijf

De SAP Intelligent RPA Suite is een end-to-end cloudoplossing van automatiseringstools. Deze SAP-acquisitie is een reeds beproefde oplossing die al vele jaren voor klanten binnen allerlei technologieën werkzaam is, dus niet alleen in SAP.

Handmatige en grootschalige repetitieve taken blijven bestaan, maar we kunnen samenwerken om uw uitdagingen het hoofd te bieden en samen kansen te vinden om deze op te lossen met de nieuwste SAP-technologie, waarbij uw SAP-kernel toekomstbestendig wordt gemaakt en de relevantie van uw platformwordt gewaarborgd.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe iRPA en het SAP Intelligent Business Process Management Platform de prestaties en productiviteit van uw bedrijf kunnen verbeteren.

 

Ebook intelligent enterprise

Share this blog: