Services Services

Directeuren moeten worden beschermd tegen aansprakelijkheid

Luis-Miguel Fernandez |

In deze onzekere tijden kunnen bestuurders te maken krijgen met een verhoogde blootstelling aan aansprakelijkheidsrisico's, wat betekent dat ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor handelingen die als nalatig wordt beschouwd en die leiden tot financiële verliezen in het bedrijf.

Blootstelling aan aansprakelijkheidsrisico's

De belangrijkste reden waarom bestuurders een besloten vennootschap oprichten, is het beperken van hun persoonlijke aansprakelijkheid voor bedrijfsschulden. Er zijn echter gevallen waarin bestuurders toch persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld en hun privé-vermogen in het geding komt. Het kan er zelfs toe leiden dat ze in de toekomst niet meer als bestuurder mogen optreden. Als blijkt dat hun acties te kwader trouw of frauduleus zijn, kunnen zij bovendien strafrechtelijk worden vervolgd. 

Bij financiële verliezen van het bedrijf kunnen aandeelhouders stellen dat de bedrijfsleiding nalatig is geweest als specifieke strategische beslissingen de oorzaak waren van het verlies. Ook kan de curator tijdens een insolventieprocedure genoodzaakt zijn te bepalen dat het management nalatig is geweest als hier bewijs voor wordt gevonden.

Openstaande Vorderingen in de gaten houden

Om uw directie te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico's, is het als onderdeel van preventief risk management noodzakelijk om de risicoblootstelling en de verlies scenario's van de onderneming te identificeren. Openstaande Vorderingen is in het Credit Management-domein bij uitstek het proces waarin door betalingsachterstanden en wanbetalingen van klanten verliezen kunnen ontstaan. 

Debiteuren maken gemiddeld tot 40% van het bedrijfsvermogen uit en moeten daarom permanent worden gescreend. Er zijn regelmatige controles nodig op de kredietwaardigheid van elke afzonderlijke klant om oninbare vorderingen te voorkomen. Slecht betalingsgedrag van klanten kan leiden tot verslechtering van de bedrijfsliquiditeit en zelfs het voortbestaan ​​van het bedrijf in gevaar brengen. Als de debiteuren niet effectief worden gecontroleerd, kunnen directeuren vanwege nalatigheid aansprakelijk worden gesteld en mogen zij in sommige gevallen nooit meer als bestuurder optreden.

Effectieve maatregelen ter bescherming tegen oninbare vorderingen

Er zijn enkele effectieve manieren om het management te beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

  • Verkoop afstemmen met voorspellend debiteurenbeheer en de kwaliteit van Openstaande Vorderingen verbeteren.
  • Overzicht creëren van de risicostatus van alle zakenpartners om insolventie op tijd te voorzien.
  • Bewaken van het kredietrisico profiel van klanten op basis van rapportages van kredietbureaus.
  • Bewaken van de kredietwaardigheid van de belangrijkste leveranciers om een ​​werkende supply chain te waarborgen.
  • Afsluiten van handelskredietverzekeringen om wanbetalingsrisico's van grote klanten af te dekken.
  • Overgaan op Factoring om debiteuren- en wanbetalingsrisico's te verleggen.
  • De Sales-to-Cash cyclus verkorten en snel reageren wanneer achterstallige betalingen en geschillen ontstaan.

Ready4 Credit Management biedt u extra bescherming

Bestuurders van bedrijven die SAP gebruiken, kunnen profiteren van het mobiele platform Ready4 Credit Management, mogelijk gemaakt door SOA People. Het platform integreert naadloos met Finance en Order Processing in SAP en is rechtstreeks en in real-time aangesloten op Credit Rating agencies, payment pool bureaus, factoring-instellingen en handelskredietverzekeraars met wereldwijde dekking. 

Het is cruciaal dat het management een overzicht van de risicostatus van alle zakenpartners heeft met de mogelijkheid heeft om wanbetaling op tijd te voorspellen. Met het gebruik van FIORI-applicaties is het platform beschikbaar op verschillende mobiele devices, zoals tablets en smartphones, om ervoor te zorgen dat iedereen wanneer dat nodig is beschikt over nauwkeurige informatie.

Ready4 Credit Management zorgt ervoor dat de directie onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van dreigende risico's voordat het te laat is en haar in ieder voorkomend geval vrijwaart van aansprakelijkheidsrisico's.

Ontdek Ready4 Credit Management

Share this blog: