Services Services

Interview met Wim Vancauwenberghe, directeur van BEMAS

SOA People |

BEMAS, de Belgische Vakvereniging voor Maintenance & Asset Management, is een "sleutelspeler" in de wereld van onderhoud en asset management.
Via workshops, opleidingen, digitale en fysieke evenementen brengt de vereniging professionals samen om kennis & best practices te delen met het oog op continue verbetering.

Naar aanleiding van een 3-delige reeks workshops die BEMAS in de komende weken organiseert in samenwerking met experts van SOA People, beantwoordt Wim Vancauwenberghe, directeur van BEMAS, enkele vragen van onze Head of Delivery, Bart Boerhave, met de focus op de impact van de digitalisering.

Vandaag hebben we het over digitalisering, een belangrijk onderwerp binnen onderhoud. We stellen vast dat in de praktijk er vaak nog een negatieve perceptie leeft: “het beheer van een systeem kost veel tijd en het helpt ons niet echt, we hebben geen historiek, ....
Op basis van uw kennis & ervaring binnen het vakgebied, wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van een CMMS, in combinatie met overzichtelijke en geoptimaliseerde processen?

Het staat onderhand buiten kijf dat de digitale transformatie voor elke onderneming en in alle geledingen van de bedrijfsvoering een must is. Ook het onderhoud van machines ontsnapt daar niet aan, al horen we nog altijd stemmen die digitale tools voor onderhoudsprocessen te omslachtig vinden. Nochtans zijn er voldoende argumenten om de weerstand tegen het gebruik van digitale tools om de onderhoudsprocessen te ondersteunen te counteren.  

Iedereen is het erover eens dat onderhoud van essentieel belang is. Niet alleen om machines een zo lang mogelijke levensduur te geven, maar ook om de veiligheid te garanderen van de medewerkers die er dagelijks mee werken. Voor bedrijven met een groot machinepark is het namelijk niet altijd even gemakkelijk om het overzicht te behouden over wie wat doet in het onderhoudsproces. Het is natuurlijk mogelijk om dat allemaal op papier bij te houden, maar dat is erg tijdrovend en notities gaan ook makkelijk verloren. Het risico dat er iets mis gaat, is dan ook erg groot.

Een digitale onderhoudsplanning daarentegen brengt alles nauwkeurig in kaart en laat duidelijk aan iedereen zien welk onderhoud wanneer is gebeurd en door wie. Ze maakt het ook mogelijk de feedback van op de vloer, waarvoor nu nog vaak Excelbestanden worden gebruikt, meteen ook in het systeem op te nemen. Zo is het mogelijk een historiek op te bouwen met goede en gestructureerde data. We werken steeds vaker met “slimmere” machines die veel verschillende data opslaan. Het zou zonde zijn daar geen gebruik van te maken. Dat kan bijvoorbeeld door de datahistorieken van sommige sensoren te linken aan specifieke incidenten. Dat levert een schat aan informatie op om de onderhoudsprocessen efficiënter aan te sturen.

Digitale onderhoudsplanning helpt inderdaad om tijd te besparen en nieuwe inzichten te krijgen: zo kunnen we de data vandaag sneller & makkelijker capteren en onderhoudsprocessen beter sturen. Hoe ziet u de bijdrage van technologie verder evolueren binnen maintenance & asset management?

Dit is uiteraard nog maar een begin: met deze tools leggen we de fundamenten voor zeer geconnecteerde systemen. De evoluties in die richting gaan vandaag bijzonder snel en dat maakt het mogelijk om in het domein van het machine-onderhoud flink wat progressie te boeken en ervoor te zorgen dat onderhoud altijd gebeurt op het juiste moment. Dat betekent dat het eigenlijk nodig is om op elk ogenblik te weten in welke toestand een machine zich bevindt. Internet of Things maakt dat mogelijk, maar alle menselijke inspecties door operatoren en technici leveren net zo goed belangrijke informatie op van de actuele conditie van de machines. Als die informatie niet digitaal is opgeslagen gaat het om datapunten die gemakkelijk verloren kunnen gaan. Elk productiebedrijf is het vandaag de dag dan ook aan zichzelf verplicht om een ideale combinatie na te streven van geconnecteerde machines en geconnecteerde operatoren.

We stellen in ieder geval vast dat de investeringen in die combinatie, bijvoorbeeld door technici te laten werken met ‘hand-helds’ kunnen houden, zichzelf snel terugbetalen. Want ze dwingen organisaties om grondig na te denken over onderhoudsprocessen en ze leveren enorme tijdsbesparingen op. Niet alleen omdat technici zich veel minder moeten verplaatsen maar ook omdat er veel minder administratie bij komt kijken.

Zoals u weet, ontwikkelen we bij SOA People al enige tijd tools om de werkvoorbereiding en -planning te verbeteren. Waar moeten we vanuit onze expertise volgens u nog meer op inzetten om onderhoudsmanagers nog efficiënter te maken en te helpen in hun dagelijkse activiteiten?

Als we allemaal apps gebruiken voor onze bankzaken, dan moet dat toch ook mogelijk zijn op de productievloer? Zo is het mogelijk om het onderhoud proactief en preventief uit te voeren. Dat is efficiënter en veiliger en biedt de kans om veel planmatiger te werken. Een niet te onderschatten voordeel van deze innovatieve digitale tools is ook dat ze jonge getalenteerde potentiële medewerkers sterk aanspreken. Die willen, terecht, niet langer werken voor organisaties die alles op een ouderwetse manier blijven doen en halen, ook terecht, meer en meer de neus op voor administratieve taken die weinig toegevoegde waarde bieden.

Wanneer we processen verbeteren, willen we ook duidelijk meetbare resultaten neerzetten. Er moet met andere woorden een concrete business case zijn om te digitaliseren. Wat is uw visie hieromtrent?

De digitale tools zijn dan een belangrijk middel om de lat continu hoger te leggen en niet op de lauweren te rusten. Want alles kan altijd beter. En details maken meer en meer het verschil. Het volstaat om één keer ergens een onderhoud te vergeten om ervoor te zorgen dat een product niet meer aan de hoge kwaliteitsnormen voldoet. Daar kan enorme reputatieschade mee gepaard gaan, die tot een grote inkomstenderving kan leiden. De tools zorgen voor onderhoud op maat dat altijd op het juiste ogenblik gebeurt. De efficiëntiewinst en de daardoor gewonnen tijd kunnen weer gebruikt worden om het proces proactief nog voort te verbeteren. Op die manier kan een organisatie echte verbetercirkels realiseren, die er ook voor zorgen dat het voor medewerkers een stuk prettiger werken is.

Heel erg bedankt Wim voor je tijd en voor je oprechte en kwaliteitsvolle getuigenis! We kijken ernaar uit om het topic digitalisering verder uit te diepen met tijdens onze workshops die geleid worden door experts van BEMAS en SOA People.

Share this blog: