Services Services

Verzeker het voortbestaan van uw bedrijf voor 2021 met Ready4 Credit Management

Paul Smitherman |

Er staan ons onzekere tijden te wachten naarmate we 2021 verder ingaan met het oog op de aanhoudend economische omstandigheden als gevolg van de COVID-pandemie. Ondernemingen moeten meer dan ooit veranderen in mentaliteit om de impact van COVID-19 op hun activiteiten en hun personeel te beheren.

Het is van essentieel belang om voortdurend aandacht te hebben voor de activiteiten die de continuïteit van uw bedrijf waarborgen, maar heeft u ook zicht op uw schulden?

In deze context blijven de meeste bedrijven nu alert wat hun kaspositie betreft, om er zeker van te zijn dat betalingen worden verricht of uitgesteld en in dit laatste geval om er achter te komen voor hoelang.

Bedrijven hebben behoefte aan doeltreffende oplossingen waarbij verkoop- en kredietbeheer op elkaar zijn afgestemd om de gevolgen van de pandemie, zoals werken op afstand en bedrijfsverstoringen, het hoofd te kunnen bieden.

Wat de verzekeraars zeggen

Sinds het begin van de pandemie hebben diverse regeringen verschillende stimuleringsmaatregelen genomen en aanvullende dekking verleend aan internationale verzekeraars zoals Coface, Euler Hermes en Atradius om de continuïteit te waarborgen. Deze overheidsmaatregelen omvatten de dekking van een hoog percentage van de verzekeringsclaims door middel van een deel van de verzekeringspremies op zich te nemen.

Als gevolg daarvan worden kredietverzekeringslimieten beschikbaar gesteld aan een groot aantal bedrijven die ernstig door de pandemie zijn getroffen en een hoger faillissementsrisico hebben. Deze maatregelen, die al sinds het begin van de pandemie worden toegepast, zijn in veel landen in Europa verlengd tot het tweede kwartaal van 2021.

Daarom verwachten handelskredietverzekeraars een snellere toename van het aantal bedrijfsfaillissementen in de loop van 2021, aangezien de stimuleringspakketten van de overheid de golf van faillissementen maandenlang voorkomen.

Nu de toeleveringsketens zijn verstoord en het aantal faillissementen langzaam toeneemt, hebben kredietverzekeraars geen andere keuze dan alle toegekende kredietlimieten te herzien en aan te passen met harde limietverlagingen en opzeggingen om verliezen te beperken.

De verzekeringnemers kunnen evenwel profiteren van het feit dat verzekeraars hun kredietpositie uitbreiden naar bedrijven die actief zijn in de voedings- en logistieke sector, alsook in de informatietechnologie, de farmaceutische sector en de gezondheidszorg.

Kredietinformatieverstrekkers

Kredietbureaus hebben de pandemie in 2020 nauwlettend in de gaten gehouden en zijn met name actief geweest in het ondersteunen van bedrijven met geactualiseerde kredietratings, beter inzicht in de financiële gezondheid van bedrijven en hun vermogen om onverwachte financiële tegenslagen het hoofd te bieden.

Gerenommeerde kredietbureaus zoals Dun and Bradstreet, Creditafe, CRIF Bürgel, Creditreform en Coface Central Europe verstrekken financiële wereldwijd informatie en kredietscores op basis van historische gegevens en financiële overzichten die dynamisch worden gegenereerd tijdens verschillende economische en kredietcycli, tijdelijke marktverstoringen en 'soft information’.

Wat bedrijven nu kunnen doen.

Ondernemingen zouden vandaag meer dan ooit baat hebben bij toegang tot kwalitatief hoogwaardige informatie die wordt aangeleverd door gerenommeerde kredietbureaus en internationale handelsverzekeraars. Ze kunnen zich op laten informeren over de gevolgen die COVID heeft gehad en nog steeds heeft op hun dagelijkse activiteiten. Zo kunnen ondernemingen de gevolgen minimaliseren en zich kunnen concentreren op de juiste klanten om vermindering van kredietwaardigheid en wanbetalingen te voorkomen.

Snel beslissingen nemen tijdens verkoop.

Om de werklast tot een minimum te beperken, de verzekeringsdekking te optimaliseren, verkoop en kredietbeheer op elkaar af te stemmen, biedt SOA People het digitale en mobiele platform Credit Management Suite aan. Deze Suite integreert naadloos met de SAP FICO en is real-time gekoppeld aan kredietbureaus en handelsverzekeraars.

Het SOA People Credit Management Suite platform biedt u een overzicht van de risicostatus van al uw klanten en toeleveranciers en de mogelijkheid om risico’s tijdig te voorspellen. Het maakt automatisering van kredietcontroles voor prospects en klanten mogelijk, evenals de mogelijkheid om kredietverzekeringsgegevens "just-in-time" rechtstreeks in SAP te ontvangen.

Uw bedrijf kan nu de impact van de pandemie voor 2021 minimaliseren met behulp van real-time kredietwaardigheids- en verzekeringsinformatie. U kunt risico's evalueren en procedures in werking stellen voor kredietlimietbeslissingen om dubieuze debiteuren te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

De oplossing is volledig en snel op afstand te implementeren, waardoor u uw kredietbeheerproces kunt digitaliseren en daarmee een snelle beoordeling van de kredietwaardigheid met volledig geautomatiseerde en handmatige beslissingsworkflows in SAP krijgt.

 

New call-to-action

Share this blog: