Services Services

Waarborg uw duurzaamheid door uw wereldwijde kredietverzekeringsrisico te beheren

SOA People |

Vorderingen vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer 40% van de activa van een onderneming. In de huidige veranderende markt kan elk uitblijven van betaling of afschrijving van enige omvang een ernstige operationele bedreiging worden. Bedrijven met lage marges en een grote hoeveelheid openstaande facturen bij een paar van hun grote klanten kunnen gemakkelijk naar een breekpunt worden geduwd. Bovendien zetten de trage groei in volwassen markten en de margedruk bedrijven ertoe om verder te kijken dan hun bestaande klantenbestand om concurrerend te blijven.

Om nieuwe klanten te winnen moeten bedrijven vaak gunstige betalingscondities bieden in een onbekende omgeving. Snelle technologische ontwikkelingen en de effecten daarvan op het consumentengedrag en de marktvraag, in combinatie met variaties in overheidsregulering en politieke instabiliteit op belangrijke markten, kunnen uw risicoprofiel echter snel veranderen. Het verminderen van afschrijvingen en het niet veronderstellen dat u geen controle heeft over alle risico's zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waar uw organisatie vandaag de dag mee te maken heeft.

Handelskredietverzekering?

Een van de meest doeltreffende instrumenten om het risico van oninbare vorderingen te minimaliseren bij het betreden van nieuwe markten is de handelskredietverzekering. Een handelskredietverzekering is niet alleen een instrument om winst, kasstroom en eigen vermogen te beschermen, maar ondersteunt ook de uitbreiding van uw bedrijf op een veilige en strategische manier door u in staat te stellen nieuwe klanten in nieuwe sectoren en locaties krediet te bieden en uw kredietlijnen uit te breiden naar bestaande sectoren zonder uw risico te verhogen.

Ready4 Credit Insurance Management omvat kredietbeoordelingsfuncties zoals kredietrisicocontroles en permanente monitoring om ervoor te zorgen dat u aan kredietwaardige klanten verkoopt. Het omvat ook incassodiensten voor achterstallige betalingen met doorgaans hoge succespercentages, aangezien verzekeraars het betalingsgedrag buiten één enkele rekening kunnen zien en hun toekomstig krediet kunnen beperken of opnemen indien hun rekeningen niet binnen de gestelde termijnen worden betaald. In sommige gevallen kan een handelskredietverzekering ook politieke risico's op exportkredieten dekken, zoals het onvermogen om valuta om te wisselen.

Kredietverzekeringspremies worden doorgaans gebaseerd op de omvang van de vorderingen, met de nadruk op de belangrijkste rekeningen, het vroegere schadeverleden, het risiconiveau verbonden aan de klant, de industriesectoren en de marktlocaties. U kunt de oninbare reserves vrijmaken, verzekeringskosten fiscaal aftrekbaar gebruiken en het werkkapitaal verhogen, en tegelijkertijd toegang krijgen tot hogere kredietlijnen tegen lagere financiële kosten dankzij de verbeterde kredietwaardigheid. Zo kunt u zich richten op de groei van uw bedrijf in plaats van tijd te besteden aan het beoordelen van risico's en het najagen van betalingsachterstanden.

Softwareoplossingen om uw werklast te verminderen

Als u een groot klantenbestand in binnen- en buitenlandse markten heeft, heeft u waarschijnlijk een aanzienlijke werklast voor het beheer van uw verzekeringscontracten en contractuele verplichtingen om ervoor te zorgen dat u een uitkering ontvangt in geval van faillissement of wanbetaling van uw klanten.

Een aantal fundamentele belangrijke beleidstermen waaraan moet worden voldaan, zijn waarschijnlijk enkele van de volgende: de duur van de verzekeringsovereenkomst, de maximale factureringstermijnen afhankelijk van de contractvarianten en de overeenkomstige groepsrisico's, respijttermijnen vóór de noodzakelijke achterstallige kennisgevingen aan de verzekeraar, de verplichting om op gezette tijden de uitstaande saldi of de omzet voor de berekening van de premie aan te geven, de verplichting om tijdig voldoende verzekeringsdekking bij de verzekeraar aan te vragen en de verplichting om de verzekeraar in kennis te stellen van eventuele negatieve kredietwaardigheidsinformatie van de klanten.

Om uw werklast te minimaliseren, fouten te vermijden die uw verzekeringsdekking in gevaar kunnen brengen en de resultaten van uw verzekeringscontracten te optimaliseren, kan een softwareoplossing in uw bedrijfsinformatiesysteem worden geïntegreerd om de meeste van uw kredietverzekeringsprocessen te automatiseren door middel van een real-time interface met grote kredietverzekeraars.

Toonaangevende software-oplossingen maken het mogelijk om klanten te administreren die zich onder of boven de discretionaire grenzen bevinden, geautomatiseerde reacties van uw verzekeraar te verwerken (acceptatie, gedeeltelijke acceptatie, afwijzing, vermindering, terugtrekking), uw kredietverzekeringsbehoeften te bewaken door het instellen van limietaanvragen en inkomsten of openstaande saldi en achterstallige meldingen te faciliteren.

Het oplossen van uw kredietverzekeringsbehoeften

In de SAP-wereld is een bewezen SAP AddOn Solution op de markt: SOA People’s Ready4 Credit Insurance Management. Volledig geïntegreerd met onze bredere Ready4 Credit Management Suite zorgt deze voor de automatisering van uw handelskredietverzekering. Het biedt een naadloze ‘mapping’ van uw verzekeringscontracten samen met de integratie met uw accountancy en orderverwerkingscomponenten binnen SAP. Het stelt u in staat om de verzekerbaarheid van alle vorderingen in real time te controleren, hetzij door ze in het systeem te registreren, hetzij door ze te actualiseren op basis van de bestaande en huidige toegekende verzekeringslimieten en overeengekomen betalingsvoorwaarden.

De applicatie levert nauwkeurige rapportages voor premieberekeningen die onder- of overpremiebetalingen vermijden en beschermt uw verzekeringsdekking en de prestaties ervan. Met R4CIM kunt u de dekking beheren en de wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden van de gehele kredietportefeuille of afzonderlijke rekeningen weergeven. De oplossing biedt ook onder andere een online interface naar de drie grote verzekeraars Euler Hermes, Atradius en Coface voor klantidentificatie en verdere informatie.

R4CIM kan worden gebruikt met de Ready4 Credit Management Suite om in real-time te communiceren met informatiebureaus zoals D&B, Bonicheck Euler Hermes en Creditreform om de eerste kredietcontroles te automatiseren, vooral bij klanten onder de discretionaire grenzen.

Het automatiseert ook de beoordeling van de ervaringsniveaus die in uw verzekeringscontract zijn overeengekomen om klanten automatisch te verzekeren tegen discretionaire limieten en bestaande kredietlimieten te beheren met inbegrip van de aanvraag van termijnverlengingen aan de verzekeraar op voorhand, zodat op tijd verdere maatregelen kunnen worden genomen tegen een te krappe verzekeringstermijn.

Seizoensgebonden limieten en optionele verzekeringsdekking zoals Topliner van Coface, Topliner van Atradius of CAP/CAP+ van Euler Hermes kunnen in de software worden beheerd, evenals verdere functionaliteit voor bankgaranties. Een intern goedkeuringsproces kan worden opgestart zodra de kredietbehoeften of zelfs de verkoopprognoses de totale beschikbare verzekerde kredietlimiet overschrijden.

Als u uw debiteuren verzekert voordat u ze aan factoringinstellingen verkoopt, profiteert u bovendien van de integratie van SAP ABS/Factoring Management om uw factoringprocessen met instellingen als BNP Paribas, Eurofactor en Commerzbank te automatiseren.  

Onze SAP Ready4 Credit Management Suite automatiseert het hele proces met één enkele SAP-gebruikersinterface met onafhankelijkheid van kredietbureaus, verzekeraars en factoringinstellingen. Zo beschermt u uw werkkapitaal en verhoogt u uw inkomsten terwijl u flexibel blijft in een veranderlijke omgeving.

Wij kunnen u helpen uw kredietverzekering te controleren.

New call-to-action

Share this blog: