Services Services

SAP Data Warehouse Cloud- de nieuwe datawarehouse oplossing

Niek Jan Temming |

sap data warehouse cloud (SDWC)

Aanvullend op BW/4HANA en Native HANA, is SDWC een nieuwe datawarehouse oplossing van SAP dat naast ETL (inname en verwerking van data) ook reporting functionaliteiten herbergt door SAP Analytics Cloud (SAC) te incorporeren. Op deze manier is het weer een volledige business intelligence oplossing die door SAP wordt aangeboden. Doordat deze oplossing in de cloud wordt aangeboden,  zullen de investeringen relatief klein zijn. En door de opzet en de benodigde inrichting zullen de ontwikkeltijden voor nieuwe rapportages vele male kleiner zijn dan die gelden voor de huidige SAP datawarehouse oplossingen.  Op deze manier kunnen ook kleinere organisaties de beschikking krijgen over een business intelligence oplossing.  

Hoewel in deze BETA versie nog niet alle aangeboden functionaliteit werkt, ben ik net als mijn BI practice collega’s echt heel enthousiast over de toepassingsmogelijkheden van SDWC. In deze blog zal ik er een aantal kort bespreken. Naast een korte beschrijving van een aantal functionaliteiten (o.a. koppelingen met bronsystemen, modellering en rapportages) zal een aantal beknopte toepassingsmogelijkheden worden geven. Ik hoop dat je na het lezen van deze blog net zo enthousiast bent als wij en je voor je eigen organisatie de toepassingsmogelijkheden ziet.

Koppelingen & modellering:

In de BETA versie die wij vanuit SAP beschikbaar hebben gekregen, konden wij op dit moment een koppeling maken met SAP ABAP, SAPHANA en OData:

SAP Data Warehouse Cloud BLog 1

Dit betekent dat er koppelingen gemaakt kunnen worden met SAP ECC, S/4HANA maar ook met niet-SAP systemen via OData. Koppelingen dus met externe bronnen en data. Hierbij is het mogelijk om data daadwerkelijk naar SDWC te laden en op te slaan in tabellen, maar ook om data te bekijken via een view. Het is ook mogelijk om zowel data in SDWC geladen en de data in de remote systemen te combineren. Dit betekent dat op een hele snelle manier interne data verrijkt en / of vergeleken kan worden met externe data. Bovendien kan bij het koppelen van data ook business logica worden toegepast zodat data volgens de juiste (KPI) definities kan worden weergeven en / of worden opgeslagen.

korte ontwikkeltijden

Doordat binnen SDWC alleen gewerkt wordt met views en tabellen, zullen de ontwikkeltijden vergeleken met de traditionele datawarehouse oplossingen van SAP vele malen kleiner zijn. Afgaand op mijn eigen ervaringen zou het mij niet verbazen als we terug kunnen van enkele weken / maanden ontwikkeltijd naar 1 dag tot enkele dagen, uiteraard afhankelijk van de complexiteit van de gewenste oplossing.

Het verkorten van deze ontwikkeltijden wordt versterkt doordat elke gebruiker of elk team in zijn eigen workspace werkt. In deze workspace kan een eindgebruiker / ontwikkelaar /data scientist naar hartelust data verzamelen, bewerken, integreren en ten slotte beschikbaar stellen in 1 of meerdere rapporten. Indien een rapport is opgezet volgens de juiste (KPI) definities en generiek beschikbaar gesteld moet worden, dan kan dit door deze aan een andere workspace toe te kennen. Bij het creëren van een workspace zal wel rekening gehouden moeten worden met het maximaal aantal GB dat toegewezen moet worden aan een workspace (16GB). In een workspace is een data flow snel gemaakt en zonder dat dit impact heeft op bestaande rapportages ook weer net zo snel verwijderd. Door het gebruik van workspaces is een ontwikkelstraat bestaande uit meerdere systemen (bijvoorbeeld ontwikkel, acceptatie en productie) niet meer nodig.

minder investeren

Naast het verkorten van de ontwikkeltijd in SAP Datawarehouse Cloud is een ander groot voordeel dat organisaties geen grote investeringen meer hoeven te doen om over een datawarehouse oplossing te kunnen beschikken. Er hoeft geen duur (HANA) serverpark meer te worden aangeschaft, ingericht en beheerd te worden. Binnen SDWC is het heel eenvoudig om extra capaciteit aan een workspace toe te kennen en deze te onttrekken als het niet langer nodig meer is. Op deze manier wordt er betaald voor het gebruik in plaats van voor het bezit van een server. Bovendien zullen de totale implementatiekosten van de verschillende datastromen (tabellen waarop rapportages gebaseerd zijn), rapportages en licentiekosten een stuk minder zijn. Op deze manier zal een business intelligence oplossing gebaseerd op een data warehouse oplossing ook toegankelijk zijn voor bedrijven die maar 1 SAP systeem hebben of zelfs op dit moment helemaal geen SAP gebruiken.

Tot zover deze eerste blog over SAP Data Warehouse Cloud. In volgende blogs zullen we een aantal technische aspecten van SDWC bespreken, gaan we dieper in op de andere toepassingsmogelijkheden van SDWC  en zullen we aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe je van ‘ruwe’ brondata tot een dashboard komt in SDWC.

Mocht je vragen hebben over de mogelijkheden en dit met ons willen  bespreken, neem dan contact met ons op.

New call-to-action

Share this blog: