Services Services

BI – De volgende fase

René Hoekstra |

De Business Intelligence wereld is volop in beweging.

De hoeveelheid data, de snelheid waarmee deze wordt gegenereerd, nieuwe datastructuren en het belang van data van buiten de organisatie vormen tezamen een grote uitdaging om het datawarehouse zoals we dat nu kennen op tijd en correct gevuld te krijgen. Daarbij komt nu ook de toenemende behoefte van gebruikers om zelf ad hoc analyses te kunnen doen en op basis van aanwezige data verschillende scenario’s te doorlopen om toekomstige ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Dit alles met realtime data uiteraard.

BI

Deze veranderingen vragen een andere aanpak en andere tools om een BI omgeving te realiseren. Er zal steeds meer gebruik gemaakt gaan worden van een logisch datawarehouse waarin geen fysieke data meer aanwezig is.

Een virtueel datawarehouse dus, zonder data. De ETL tools die de data uit de bron halen (Extract), transformeren (Transformatie) en in het datawarehouse laden (Laden) worden vervangen door Data Virtualisatie tools die de Extractie en Transformatie nog steeds doen maar het Laden niet meer.

De software die hiervoor nodig is heeft een grote stap gemaakt richting volwassenheid. Performance was altijd een groot pijnpunt maar op dit gebied zijn flinke stappen gemaakt. En ten aanzien van zaken als beveiliging, autorisatie en data-maskering bieden deze tools veel mogelijkheden.

De Data Visualisatie tools worden ook steeds krachtiger en volwassener. Data uit meerdere bronnen integreren en eigen data toevoegen, bijvoorbeeld verrijkingen of externe data, behoort inmiddels tot de standaardfunctionaliteit.

Deze software is erg sterk op het gebied van visualisatie en gebruiksgemak, maar minder krachtig op het gebied van transformaties, beveiliging, autorisatie en data-maskering. Voor rapportages en inzichten waarbij niet al te veel data wordt gebruikt en waarbij deze data niet al te complex is voldoen deze tools erg goed. Zo kan in dit soort omgevingen bijvoorbeeld data uit het ERP-systeem, de storingsregistratie en het planningssysteem worden gekoppeld om inzicht te krijgen in het gehele proces van verstoringen, van melding tot oplossing.

De technologie is dus geen issue meer, de uitdaging ligt in de cultuuromslag bij BI-ers en organisaties. De tools waarmee gebruikers zelf rapportages kunnen bouwen en analyses kunnen uitvoeren zijn zo eenvoudig in gebruik dat wij als BI-ers geen specialisten meer zijn. Onze ‘klanten’ hoeven ons niet meer te vertellen wat ze willen hebben, vaak weten ze dat zelf ook niet. Ze gaan aan de slag en ontdekken gaandeweg welke informatie ze tot hun beschikking hebben en krijgen daarmee de inzichten die ze nodig hebben.

De BI’ers zullen hierbij moeten ondersteunen. Wij moeten er voor zorgen dat de data die gebruikers nodig hebben toegankelijk en beschikbaar is en we helpen ze bij het gebruiken van de tools. Het bouwen van een datawarehouse en (standaard) rapporten zal steeds minder worden.

BI2

Is het traditionele datawarehouse aan het einde van zijn leven gekomen?

Ik denk het niet, ook voor dit datawarehouse is een rol weggelegd in de nieuwe BI omgeving, bijvoorbeeld om historie in op te bouwen die in de brondatabases wordt overschreven. Daarmee zijn dus de kosten en moeite die in het bouwen van bestaande datawarehouses zijn gestoken zeker geen kapitaalvernietiging.

Nieuwsgierig hoe SOA People u hiermee kan helpen? Neem dan contact op met SOA-People medewerkers René Hoekstra (auteur) en/of Jorg Setz, telefoonnummer +31 (0)30-6096800. Zij vertellen u graag meer over onze aanpak

Share this blog: