Services Services

Credit Manager 2.0 – Cruciale rol om samenwerking mogelijk te maken

Paul Smitherman |

Ready4 Credit Management is een suite van SAP geïntegreerde software modules die naadloos aansluiten op uw SAP systeem. Het minimaliseert kredietrisico en verbetert de bedrijfsresultaten, door u te helpen om proactief dubieuze debiteuren te vermijden en het succes van uw bedrijf structureel te verhogen.

Inmiddels heeft SOA People al meer dan 20 jaar ervaring met SAP implementaties voor financiële afdelingen. Daardoor wordt het creditmanagement proces bij vele klanten ook binnen het SAP systeem ondersteund. Vandaag de dag zijn creditmanagers de cruciale spil om financiële verwachtingen van organisaties op elkaar af te stemmen. Om dit efficiënt uit te kunnen voeren is het belangrijk om eenvoudig inzicht te krijgen in kredietrapportages en betalingsgedrag om zo de risico’s af te kunnen wegen.

Het doel van een efficiënte Credit Management strategie is het verbeteren van de samenwerking tussen afdelingen, denk aan het betrekken van de verkooporganisatie bij het bepalen van de kredietlimieten en betaaltermijnen. Transparantie geven in complexe financiële processen, zoals risico assessments of inzicht in goedkeuringsprocessen, is de moderne manier van werken. Effectieve organisaties hebben in één oogopslag 360° zicht op hun kritische assets, zodat de belangrijkste stakeholders informatie kunnen delen en beslissen op basis van realtime informatie.

Met dit in het achterhoofd is het integreren van diverse in- en externe informatiebronnen in het ERP/CRM systeem en de daarmee corresponderende bedrijfsprocessen de belangrijkste sleutel tot succes.

Bij SOA People helpen we bedrijven om deze stap te kunnen maken. Onze Credit Mangement suite voorziet uw order-to-cash processen met een end-to-end creditmanagement beleid, waardoor u een actieve rol krijgt in de controle en uw kredietrisico volledig transparant wordt.

Credit Manager 2.0 is er om de business te ondersteunen en winstgevendheid te garanderen, en functioneert zeker niet als een bottleneck of zelfs een black box, ze maken volledig deel uit van het bedrijfsproces en dragen bij aan de uitvoering van de bedrijfsstrategie. Efficiëntie is overal te behalen, wanneer de sales afdeling de beschikking heeft over relevante financiële informatie kunnen zij gepaste acties nemen. Voor risicovolle klanten zijn ze in staat om een langdurige relatie aan te gaan en te onderhouden door te anticiperen op mogelijke risico’s door bijvoorbeeld een bankgarantie te vragen, vooraf te betalen of het volume van de transacties te beperken. Daarom is de ERP/CRM-integratie cruciaal, maar niet alleen vanuit technisch oogpunt. De communicatiekanalen naar de diverse afdelingen moeten intuïtief, realtime, volledig en datagestuurd zijn.

De Credit Manager is de verbindende schakel tussen finance, sales en andere afdelingen. Maar hoe zorg je voor een goede integratie van processen en effectieve en efficiënte samenwerking tussen interne partijen en de klant? Tijdens een rondetafelsessie op 17 november gaan we in op de vraag hoe die samenwerking en integratie er in de praktijk uit kan zien en welke rol technologie daarin speelt. Schrijf je hier in.

New call-to-action

Share this blog: