Services Services

People Analytics, Een blik op uw toekomst

SOA People |

Organisaties moeten continu meebewegen met de veranderingen in de markt en technologische ontwikkelingen. Strategische beslissingen worden gemaakt op basis van de op dat moment beschikbare data. Ter ondersteuning van deze beslissingen wordt vooral gebruik gemaakt van sheets en operationele rapportages.  Er leeft een behoefte aan voorspellende inzichten en toekomstige resultaten (predictive analytics), maar de eerste stap/drempel naar machine learning lijkt onterecht groot.

Uit onderzoek[1] van de Hogeschool Utrecht blijkt dat organisaties met 50 werknemers of meer van mening is dat People Analytics zou moeten worden door ontwikkeld. Een ander resultaat uit dit onderzoek laat zien dat van de ondervraagde organisaties nog geen 5% gebruik maakt van voorspellende analysis.

Waarom is er de vraag voor een doorontwikkeling op People Analytics? Uit onderzoek en ervaring blijkt dat organisaties meer en meer behoefte hebben om de drivers van performance te leren kennen. Bij de drivers gaat het om de vraag aan welke knoppen een organisatie moet draaien voor een hogere omzet, tevreden medewerkers etc.? Daarnaast willen we dat deze drivers gekwantificeerd in één oogopslag zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen we betere onderbouwde besluiten nemen en kan HR een bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.

Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de performance drivers uit het verleden, huidig en toekomstig (voorspellingen), gekwantificeerd over verschillende domeinen, zoals HR, Finance en CRM getoond kunnen worden. Machine learning waarbij patronen uit data worden herkend en Predictive analytics waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan, spelen hierbij een rol.

SFSF blog

SAP Analytics Cloud (SAC) maakt het mogelijk om operationele, tactische en strategische rapportages te genereren over 1 of meerdere domeinen zodat de performance drivers gekwantificeerd worden weergegeven. SAP Analytics Cloud (SAC) is de business warehouse tool van SAP in de cloud. In hoofdlijnen bestaat SAC uit 3 functionaliteiten; het tonen van data met rapportages & dashboards, de mogelijkheid van het delen van rapportages om er gezamenlijk aan te werken en Machine learning & Predictive Analytics om patronen te ontdekken en te voorspellen. Hiermee wordt het mogelijk om een beleid te bepalen voor de langere periode (strategisch), deze bij te stellen (tactisch) en dagelijks te bewaken (operationeel).

Vanuit de HR oplossing SuccessFactors kan data worden geleverd aan SAC en/of door SAC uit SuccessFactors worden gelezen. Door een koppeling tussen SuccessFactors en SAC te maken kan niet alleen over HR worden gerapporteerd, maar ook over/in combinatie met andere domeinen. Het maken van een koppeling tussen SAC en SuccessFactors gaat in 13 eenvoudige stappen en staat beschreven op: https://www.sapanalytics.cloud/guided_playlists/connect-to-sap-successfactors/

Wanneer er een koppeling is gemaakt kan ervoor worden gekozen om data uit SuccessFactors te lezen met behulp van de standaard rapportages in SAC zoals een headcount report of door zelf rapportages op basis van queries op 1 of meerdere tabellen in SAC te maken.

Binnen SuccessFactors zijn er verschillende mogelijkheden voor het genereren van rapportages & dashboards. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle rapportages binnen SuccessFactors via één tool (report center) met ondersteuning van SAC kunnen worden gemaakt en gedraaid.

SFSF blog2

Nieuwsgierig hoe SOA People u hiermee kan helpen? Neem dan contact op met SOA-People medewerkers Richard Hoekstein en/of Jorg Setz, telefoonnummer +31 (0)30-6095800. Zij vertellen u graag meer over onze aanpak.

[1] Bron: Hu (2019) People Analytics Competenties in Nederland.  Stand van zaken volgens HR-professionals

Share this blog: